Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > 19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
plakat festival indickeho filmu 2022
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku Festivalu indic­ké­ho fil­mu. Festival pro­běh­ne od 12. do 15. říj­na tra­dič­ně v praž­ském Světozoru.

„Když jsme před deva­te­nác­ti lety popr­vé pro­mít­li pět bolly­wo­od­ských fil­mů čes­ké­mu pub­li­ku, tím teh­dy nej­po­pu­lár­něj­ším žánrem byly tzv. masa­la movies,“ říká Radim Špaček, reži­sér a umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu. Jak je vše­o­bec­ně zná­mo, masa­la zna­me­ná směs růz­ných koře­ní a zmí­ně­ným fil­mům se tak říka­lo, pro­to­že obsa­ho­va­ly vše­mož­né ingre­di­en­ce - roman­ci, napě­tí, humor, pís­nič­ky s taneč­ní­mi čís­ly i povin­ný hap­pyend. „Někomu to mož­ná při­pa­da­lo jako dort od pej­ska a kočič­ky, ale záro­veň byly ty fil­my neu­vě­ři­tel­ně pes­t­ré a nepo­do­ba­ly se niče­mu jiné­mu po celém svě­tě,“ dodá­vá s úsmě­vem Špaček. „Po téměř dvou deká­dách se změ­nil samot­ný Bollywood, změ­nil se i způ­sob, jakým se k nám fil­my dostá­va­jí a jak je vní­má­me. Dalo by se říct, že se okli­kou vra­cí­me k prin­ci­pu masa­ly - nabíd­ka naše­ho sou­čas­né­ho fes­ti­va­lu je roz­ma­ni­tá, jako kdy­si bývá­va­ly ty nej­ú­spěš­něj­ší bijá­ky,“ pokra­ču­je. Během exis­ten­ce fes­ti­va­lu se totiž v pro­gra­mu napev­no usa­di­ly i fil­my jiných žánrů a regi­o­nů – např. doku­men­ty, expe­ri­men­tál­ní, arto­vé, queer, soci­ál­ně kri­tic­ké, ben­gál­ské, tamil­ské, nepál­ské, dokon­ce i pákistán­ské.

Náš fes­ti­val je jako bon­bo­ni­é­ra - nikdy nevíš, co ochut­náš, ale u nás si vybe­re kaž­dý,“ uza­ví­rá svou pozván­ku jeden ze zakla­da­te­lů fes­ti­va­lu. Tímto spo­je­ním se také odka­zu­je na jeden z fes­ti­va­lo­vých hitů - těšit se totiž může­te na zbru­su nový bolly­wo­od­ský rema­ke Forresta Gumpa (Laal Singh Chaddha)! Kromě hvězdy Aamira Khana, kte­rý se před­sta­ví v hlav­ní roli, se ve svých fil­mech dále před­sta­ví i dal­ší bolly­wo­od­ské hvězdy, jako napří­klad Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Rajkumar Rao nebo Ayushmann Khurrana a dal­ší. Velkým hitem bude jis­tě i indic­ký kan­di­dát na cenu za Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film nad­chá­ze­jí­cích Oscarů (Poslední fil­mo­vé před­sta­ve­ní).

Atmosféru Indie bude po dobu koná­ní fes­ti­va­lu dopro­vá­zet napří­klad indic­ké jíd­lo nebo nabíd­ka tra­dič­ní­ho nápo­je „masa­la chai“. K indic­ké kul­tu­ře neod­mys­li­tel­ně pat­ří tanec, pro­to v pátek 14. říj­na pro­běh­ne tra­dič­ní Bollywood par­ty ve Futurum Music Club v cen­t­ru Prahy.

Festival má také face­boo­ko­vou udá­lost, kam se s blí­ží­cím se ter­mí­nem při­spí­va­jí zají­ma­vos­ti a detai­ly k fil­mům: www.facebook.com/events/3141233872806549

Festival indic­ké­ho fil­mu

12. – 15. 10. 2022

Praha, Kino Světozor, www.kinosvetozor.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Podezření13. dubna 2024 Podezření Tohle je velká pecka na české scéně, kterou jsem si nechával ujít, ale jsem velmi překvapen s kvalitami. O případu jsem nic nevěděl, takže jsem šel nepolíbený, ale mám rád nemocniční […] Posted in Krátké recenze
  • Godfall sice nebude live-service hrou ale bude vyžadovat...6. října 2020 Godfall sice nebude live-service hrou ale bude vyžadovat... Godfall sice nebude live-service hrou ale bude vyžadovat připojení k internetu. Jako důvod uvádí fakt, že se jedná o kooperativní hru. Pokud ale budete chtít hrát sami, internet samozřejmě […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Pavučina15. srpna 2023 Pavučina Hned za Evil Dead nejlepší letošní hororovéj Mainstream zářez ! Letos je to s horory zatím slabší ( druhá půlka roku je však našlapanější, tak se statistiky i žebříčky doufejme […] Posted in Krátké recenze
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Horší než křišťálová koule31. července 2020 Horší než křišťálová koule Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Rozchod Nadera a Simin [85%]22. března 2012 Rozchod Nadera a Simin [85%] Rozchod Nadera a Simin http://www.csfd.cz/film/292622-rozchod-nadera-a-simin/ http://www.imdb.com/title/tt1832382/    Separation, A   Jodaeiye Nader az Simin […] Posted in Filmové recenze
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba10. června 2012 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […] Posted in Domácí rady
  • 8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI16. února 2006 8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI 19.-23. dubna 2006 proběhne Českém Těšíně a paralelně v polském Cieszynie 8. ročník Filmové přehlídky KINO NA HRANICI. Přehlídka je zaměřena na prezentaci české a slovenské kultury, […] Posted in Filmové recenze
  • Backcountry (2014)14. dubna 2015 Backcountry (2014) Kanadská divočina je ideálním místem pro romantiku a dobrodružství. Každá mince má však dvě strany a v tomto případě dokáže být i velice nebezpečná a krutá. Mladý pár Alex a Jenn […] Posted in Horory
  • Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný7. prosince 2015 Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný „V rozporu s tím, co občas slyšíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůli nebo přání. Lze s ním jen lépe nebo hůře naložit.“ To jsou úvodní slova knihy Jana Urbana Jak lépe […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15661 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71596 KB. | 24.06.2024 - 15:17:21