Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > 19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
plakat festival indickeho filmu 2022
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku Festivalu indic­ké­ho fil­mu. Festival pro­běh­ne od 12. do 15. říj­na tra­dič­ně v praž­ském Světozoru.

„Když jsme před deva­te­nác­ti lety popr­vé pro­mít­li pět bolly­wo­od­ských fil­mů čes­ké­mu pub­li­ku, tím teh­dy nej­po­pu­lár­něj­ším žánrem byly tzv. masa­la movies,“ říká Radim Špaček, reži­sér a umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu. Jak je vše­o­bec­ně zná­mo, masa­la zna­me­ná směs růz­ných koře­ní a zmí­ně­ným fil­mům se tak říka­lo, pro­to­že obsa­ho­va­ly vše­mož­né ingre­di­en­ce - roman­ci, napě­tí, humor, pís­nič­ky s taneč­ní­mi čís­ly i povin­ný hap­pyend. „Někomu to mož­ná při­pa­da­lo jako dort od pej­ska a kočič­ky, ale záro­veň byly ty fil­my neu­vě­ři­tel­ně pes­t­ré a nepo­do­ba­ly se niče­mu jiné­mu po celém svě­tě,“ dodá­vá s úsmě­vem Špaček. „Po téměř dvou deká­dách se změ­nil samot­ný Bollywood, změ­nil se i způ­sob, jakým se k nám fil­my dostá­va­jí a jak je vní­má­me. Dalo by se říct, že se okli­kou vra­cí­me k prin­ci­pu masa­ly - nabíd­ka naše­ho sou­čas­né­ho fes­ti­va­lu je roz­ma­ni­tá, jako kdy­si bývá­va­ly ty nej­ú­spěš­něj­ší bijá­ky,“ pokra­ču­je. Během exis­ten­ce fes­ti­va­lu se totiž v pro­gra­mu napev­no usa­di­ly i fil­my jiných žánrů a regi­o­nů – např. doku­men­ty, expe­ri­men­tál­ní, arto­vé, queer, soci­ál­ně kri­tic­ké, ben­gál­ské, tamil­ské, nepál­ské, dokon­ce i pákistán­ské.

Náš fes­ti­val je jako bon­bo­ni­é­ra - nikdy nevíš, co ochut­náš, ale u nás si vybe­re kaž­dý,“ uza­ví­rá svou pozván­ku jeden ze zakla­da­te­lů fes­ti­va­lu. Tímto spo­je­ním se také odka­zu­je na jeden z fes­ti­va­lo­vých hitů - těšit se totiž může­te na zbru­su nový bolly­wo­od­ský rema­ke Forresta Gumpa (Laal Singh Chaddha)! Kromě hvězdy Aamira Khana, kte­rý se před­sta­ví v hlav­ní roli, se ve svých fil­mech dále před­sta­ví i dal­ší bolly­wo­od­ské hvězdy, jako napří­klad Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Rajkumar Rao nebo Ayushmann Khurrana a dal­ší. Velkým hitem bude jis­tě i indic­ký kan­di­dát na cenu za Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film nad­chá­ze­jí­cích Oscarů (Poslední fil­mo­vé před­sta­ve­ní).

Atmosféru Indie bude po dobu koná­ní fes­ti­va­lu dopro­vá­zet napří­klad indic­ké jíd­lo nebo nabíd­ka tra­dič­ní­ho nápo­je „masa­la chai“. K indic­ké kul­tu­ře neod­mys­li­tel­ně pat­ří tanec, pro­to v pátek 14. říj­na pro­běh­ne tra­dič­ní Bollywood par­ty ve Futurum Music Club v cen­t­ru Prahy.

Festival má také face­boo­ko­vou udá­lost, kam se s blí­ží­cím se ter­mí­nem při­spí­va­jí zají­ma­vos­ti a detai­ly k fil­mům: www.facebook.com/events/3141233872806549

Festival indic­ké­ho fil­mu

12. – 15. 10. 2022

Praha, Kino Světozor, www.kinosvetozor.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nestyda9. června 2010 Nestyda Film Nestyda, jsem si jako velká milovnice Michala Viewegha a Jirky Macháčka rozhodně nemohla nechat ujít. A můžu Vám říct, že času stráveného v kině, jsem […] Posted in Recenze
  • Osamělý svobodný muž – 5017. června 2021 Osamělý svobodný muž – 50 Posted in Komiks
  • Farma SK – 8. série – 31. díl20. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 31. díl https://www.youtube.com/watch?v=VrQDCbCdgZA Posted in Reality show
  • #ĐP201: Soldier Stories9. ledna 2023 #ĐP201: Soldier Stories  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Megan Ferrell Burke, Jalysa Conway, Brian Anthony, Rev. William J. BellamyKresba: Arturo Lauria, Annapaola Martello, John Bivens, Cecilia Lo […] Posted in Recenze komiksů
  • Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ Sylvester Stallone se ve třetí kapitole The Expendables vrací v roli Barneyho Rosse, tvrdohlavého zakladatele celého týmu. K jeho oblíbeným zbraním patří bojové pušky, pistole Ale i […] Posted in Články
  • Ve věku 80 let zemřel režisér Joel Schumacher (Batman...22. června 2020 Ve věku 80 let zemřel režisér Joel Schumacher (Batman... Ve věku 80 let zemřel režisér Joel Schumacher (Batman navždy, Batman a Robin, 8 MM) Posted in Krátké aktuality
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Gotham se vrací!2. března 2016 Gotham se vrací! Včerejší večer se nesl v mém případě ve znamení návratů. Nejen, že jsem se po velmi dlouhé době podíval na vynikající Jurský park, ale v pozdních večerních (v podstatě už nočních hodinách) […] Posted in Kritický Klub
  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […] Posted in Filmové premiéry

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13164 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71945 KB. | 11.12.2023 - 00:41:01