Kritiky.cz >

Star Wars od Ubisoft/Massive Entertainment má být...

Star Wars od Ubisoft/Massive Entertainment má být prů­kop­nic­kým titu­lem, kte­rý je stá­le ješ­tě dale­ko, pro­hlá­sil šéf spo­leč­nos­ti Ubisoft Yves Guillemot. Read more »

V Crystal Dynamics se už chystá nový Tomb Raider. Hra...

V Crystal Dynamics se už chys­tá nový Tomb Raider. Hra pro­po­jí původ­ní hry se sou­čas­nou tri­lo­gií. Dle vývo­já­řů je ale vydá­ní ješ­tě hod­ně dale­ko. Letos znač­ka Tomb Raider osla­ví... Read more »

Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: „Co...

Christopher Weaver, zakla­da­tel Bethesda Softworks: „Co Microsoft vlast­ní, to Sony nemů­že dostat. Ještě jsem nepo­tkal ředi­te­le, kte­rý by nechtěl akce­le­ro­vat pro­de­je své­ho poten­ci­ál­ní­ho pro­duk­tu. Microsoft bude urči­tě respek­to­vat 34... Read more »

Bethesda oficiálně uvedla, že projekt Starfield o kterém...

Bethesda ofi­ci­ál­ně uved­la, že pro­jekt Starfield o kte­rém víme už od roku 2018 je stá­le ješ­tě hod­ně dale­ko ale věří, že s výsled­kem budou hrá­či spo­ko­je­ní. Read more »

Vydání Dragon Age 4 je stále ještě daleko, nasvědčuje...

Vydání Dragon Age 4 je stá­le ješ­tě dale­ko, nasvěd­ču­je video pre­zen­to­va­né Bioware na game­scom: Opening Night Live Read more »
Stránka načtena za 2,78214 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47606 KB. | 18.05.2024 - 19:33:25