Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Můj soused zabiják 2

Můj soused zabiják 2

200409022005 zabijak2
200409022005 zabijak2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na dvoj­ku sou­se­da zabi­já­ka jsem se vypra­vi­la vyba­ve­na neval­ným názo­rem na jed­nič­ku a odhod­lá­ním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme pře­ci psát jen o dob­rých fil­mech. Občas je tře­ba upo­zor­nit i na něja­kou tu hrů­zu.

Popravdě řeče­no, jed­nič­ku jsem ani tak nevi­dě­la jako spí­še sly­še­la a udě­la­la jsem si na ni názor, že jde o straš­nou hova­di­nu (slab­ší nátu­ry pro­mi­nou). A tak jsem od pokra­čo­vá­ní neče­ka­la nic zázrač­né­ho. Tím spíš, že kva­li­ta „dvo­jek“ nebý­vá vždy nej­lep­ší. Zvlášť, když jsme i po skon­če­ní reklam, byli s pří­te­lem v kině stá­le sami a náš počet se během fil­mu nijak nezmě­nil. To potvr­zu­je, že nikdo nepři­byl a my jsme vydr­že­li až do kon­ce.

Zápletku dru­hé­ho dílu tvo­ří únos Cynthie (Natasha Henstridge). Nepraktický den­tis­ta Oz (Matthew Perry) se oka­mži­tě spo­jí s Jimmym (Bruce Willis), kte­rý se s Ozovou býva­lou asi­s­tent­kou Jill ukrý­vá v Mexiku, aby zachrá­nil Ozovu (dří­ve Jimmyho man­žel­ku). Ano, vzta­hy této pove­de­né čtve­ři­ce jsou tro­chu matou­cí. Jimmy však není co býval. Místo vraž­dě­ní lidí na počká­ní, což bylo jeho hlav­ní poslá­ní v jed­nič­ce, doma vaří, leští spo­rák a je váš­ni­vým milov­ní­kem sle­pic. Alespoň tak se již del­ší dobu jeví Jill (Amanda Peet).

Brzy se však Jimmy opět pro­je­ví a v záchra­ně Cynthie sto­jí jen neu­stá­lé roz­míš­ky „záchran­né“ tro­ji­ce. Všichni hlav­ní akté­ři jsou tak tro­chu bláz­ni. U Matthew Perryho jde vět­ši­nou o doce­la roz­to­mi­lou neši­kov­nost, kte­rou však není tře­ba demon­stro­vat stej­ným pří­kla­dem tři­krát. Při někte­rých scé­nách s Brucem Willisem si řek­ne­te, proč z něj děla­jí tako­vé­ho blba (např. když se infan­til­ně lou­čí s mrt­vou sle­pi­cí). Pak jsou taky momen­ty, při kte­rých si z nedo­stat­ku jiné zába­vy, může­te podrob­ně pro­hléd­nout inte­ri­é­ry kina.

Celkově vza­to jde o nic moc kome­dii, za kte­rou roz­hod­ně nedo­po­ru­ču­ji utra­tit 160 korun v mul­ti­ki­ně, ale spíš si počkat tře­ba na vysí­lá­ní v tele­vi­zi. Jen abys­te zjis­ti­li, jak moc se liší od od své­ho jed­nič­ko­vé­ho před­chůd­ce.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Můj sou­sed zabi­ják 2
Režie: Howard Deutch
Scénář: Mitchell Kapner, George Gallo
V hlav­ních rolích: Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet, Natasha Henstridge, Kevin Pollak

Délka fil­mu: 99 minut


Podívejte se na hodnocení Můj soused zabiják 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71592 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71835 KB. | 25.07.2024 - 15:54:17