Kritiky.cz >

DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci

Až se v létě bude­te nudit, neza­po­meň­te si do kapsy při­ba­lit malé­ho prů­vod­ce SOUHVĚZDÍ a uvi­dí­te, že hned bude o zába­vu posta­rá­no, a kdo ví, tře­ba se vám i zalí­bí porov­ná­vat a obje­vo­vat jed­not­li­vé hvězdy... Read more »

Už za necelý měsíc, tedy 19. 10. u nás vychází...

Už za nece­lý měsíc, tedy 19. 10. u nás vychá­zí PlayStation 5 Read more »

Horizon Zero Dawn: Complete Edition pro PC se za první měsíc...

Horizon Zero Dawn: Complete Edition pro PC se za prv­ní měsíc pro­da­lo 716 000 kopií. PC kon­ver­ze se pro­dá­vá tře­ba rych­le­ji než Assassin’s Creed: Odyssey nebo Death Stranding a stej­ně jako Zaklínač 3... Read more »

Nový trailer na expanzi Beyond Light do Destiny 2 láká na...

Nový trai­ler na expan­zi Beyond Light do Destiny 2 láká na zamrz­lý měsíc Europa Read more »

Zbrusu novou strategii Iron Harvest tento měsíc čeká...

Zbrusu novou stra­te­gii Iron Harvest ten­to měsíc čeká něko­lik roz­ší­ře­ní Read more »

Už tento měsíc do diablovky Path of Exile zamíří...

Už ten­to měsíc do dia­blov­ky Path of Exile zamí­ří aktu­a­li­za­ce zamě­ře­ná na lou­pež Read more »

PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec...

PS4 exklu­zi­vi­ty Ghost of Tsushima se za měsíc čer­ve­nec digi­tál­ně pro­da­lo 1,9 mili­o­nu kusů Read more »

V 343 Industries zvažují zrušení Xbox One verze Halo...

V 343 Industries zva­žu­jí zru­še­ní Xbox One ver­ze Halo Infinite. Hra prý na kon­zo­li Xbox One S nedo­ká­že běžet ani v roz­li­še­ní 900p a má pro­blémy s načí­tá­ním gra­fic­kých pod­kla­dů. Prý je na... Read more »
Stránka načtena za 2,62772 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47211 KB. | 18.07.2024 - 12:56:12