Kritiky.cz > Hudební recenze > Michal David - O2 arena

Michal David - O2 arena

Pejsek10 | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0
Pejsek10 | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dvou letech odkla­dů se Michal David koneč­ně dostal do O2 are­ny, aby osla­vil svých 60 let mega­kon­cer­tem. Cením si muzi­kan­tů, fanouš­ků i zpě­vá­ků, že vyčka­li do doby kdy už nejsou ome­zo­vá­ny akce kvů­li Covid19. Koncert je vel­mi pove­de­ný a mega­lo­man­ský, jak se na vel­kou stár 80. let slu­ší.

Dvaašedesátiletý Michal David samo­zřej­mě svůj tří­ho­di­no­vý kon­cert nemů­že odzpí­vat sám, a tak si na svo­ji osla­vu pozval pár hos­tů. Mimochodem celý kon­cert odmo­de­ro­val Leoš Mareš a před samot­ným kon­cer­tem fanouš­ky hud­bou „zahří­va­la“ DJ Andrea Pomeje.

Jeho pra­vi­del­ným hos­tem na jeho kon­cer­tech je Lucie Vondráčková, kte­rá si se svých 42 letech neod­pus­ti­la oble­če­ní nác­ti­le­té a tanec a zpěv úspěš­ných deva­de­sá­tek, kdy byly úspěš­né taneč­ní zku­pi­ny. Zazpívala se svým „ido­lem“ i jejich spo­leč­ný hit Byla to lás­ka. .

 

Dále se jako host zazpí­va­la také Verona, kte­rá si s Michalem zazpí­va­la hit Náhodou. Potom si hlav­ní hvězda pozva­la ješ­tě zpí­va­jí­cí pěvec­ké sku­pi­ny, kte­ré měli nej­vět­ší úspěch v 70. a 80. letech. Prvními byly kali­forn­ští Village People, kte­ří zpí­va­li mega­mix od In The Navy po Y.M.C.A.

Druhou zahra­nič­ní hvězdou byl ital­ský pár David Mattioli a Chiara Grilli, kte­rý dopl­nil Michala Davida do tria Damichi. Italští uměl­ci spo­lu s Michalem zazpí­va­li Italské hity z roku 2003 z alba Největší ital­ské hity.

Nesmíme zapo­me­nout i na duo RomStar Vyškov, kte­ří si s Michalem Davidem zazpí­va­li duet z jeho nej­no­věj­ší­ho CD Michal David: Michal David Funky, kte­ré pre­zen­to­va­li během osla­vy pla­ti­no­vé­ho pro­de­je (20 000 kusů.)

Michala Davida si fanouš­ci uži­li ve vypro­da­né aré­ně, byla zapl­ně­ná i po stře­chu fanouš­ky, kte­ří jej zna­li ze své­ho mlá­di (šede­sát­ní­ci), fanouš­ky, jež zna­jí zpě­vá­ka od jejich rodi­čů a mlá­dež, kte­rá si chtě­la užit zpěv, kte­rý zná od svých před­ků.

Michal David si cení svých fanouš­ků. Písně zvo­lil dost dob­ře, ihned v úvo­du zazpí­val vět­ši­nu svých vel­kých a nej­slav­něj­ší hitů, potom hity z Diskopříběhu. Potom malá odbočka k hos­tům a klid­něj­ší pís­nič­kám a po dvou a půl hodi­ně si zazpí­val se svým vnu­kem Sebastianem, kte­rý byl pozván jako pře­kva­pe­ní k osla­vě.

Poslední čtvrt­ho­din­ka se zno­va vrh­la do dis­ko­té­ko­vých slav­ných hitů čes­ké megastár. Poděkoval všem fanouškům a své kape­le tvůr­cům, spon­zo­rům a zazpí­val pou­ze jeden pří­da­vek než kon­cert skon­čil a celá O2 are­na se vrh­la do při­lehlé­ho met­ra, auto­bu­sů a peně­zoch­ti­vým taxi­ká­řům.

Více na Kritiky.cz
Jméno růže Jméno růže je film režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986. Scénář napsali Andrew Birki...
Někdo klepe na dveře Shyamalan má nejlepší roky už za sebou a jeho další novinka je jen průměrnou podívanou...
Holky pod zámkem - 31. 5. 2017 ...
Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat Máte rádi cestování? Chcete si vzpomínky ze svých cest uchovat na delší dobu? Jste plánovac...
Robinsonův ostrov - 29. 3. 2017 22. díl Robinsonova ostrova....

Koncert je to pove­de­ný, Michal David si od fanouš­ků zaslou­ží pochva­lu. Celá kon­cert­ní zába­va byla bez chyb, žád­né špat­né zpí­vá­ní. Tříhodinový kon­cert byl chytře roz­dě­len na diskotékové-ploužákové-diskotékové hity, s tím že pozva­ní hos­té umož­ni­li hlav­ní hvězdě, aby si oddych­nul a pře­vlé­kl a vrá­til se zno­vu na jeviš­tě.

Někteří fanouš­ci rad­ši ode­šli během cizích inter­pe­rů na záchod, pro pivo, víno.. a štva­lo je to, že Michal David nezpí­vá pořád sám. Ale já to chá­pu, tří­ho­di­no­vý kon­cert 60. letý pán nemů­že uzpí­vat sám, a tak aby neby­la pře­stáv­ka, tak mís­to něj zpí­va­jí méně slav­něj­ší zpě­vá­ci a sku­pi­ny, kte­ré má mezi svý­mi dob­rý­mi přá­te­li.

Je dob­ře že si nej­slav­něj­ší hity s Michalem Davidem zazpí­va­la a zatan­či­la celá are­na, byl to dob­rý a vypro­da­ný kon­cert.

Moje hod­no­ce­ní: 90 %


Foto: Pejsek10 | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04800 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69687 KB. | 05.12.2023 - 06:30:51