Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Rockstar Games oznámil vydání Grand Theft Auto VI v roce 2025

Rockstar Games oznámil vydání Grand Theft Auto VI v roce 2025

Vygenerováno pomocí AI - Bing
Vygenerováno pomocí AI - Bing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Společnost Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), vyda­va­tel­ka pod znač­kou Rockstar Games®, s pýchou ozná­mi­la, že Grand Theft Auto VI uvi­dí svět­lo svě­ta v roce 2025.

„Grand Theft Auto VI pokra­ču­je v našem úsi­lí posou­vat hra­ni­ce toho, co je mož­né ve vyso­ce pohl­cu­jí­cích, pří­bě­ho­vě říze­ných zážit­cích v ote­vře­ném svě­tě,“ pro­hlá­sil Sam Houser, zakla­da­tel Rockstar Games. „Jsme nad­še­ni, že může­me tuto novou vizi sdí­let s hrá­či po celém svě­tě.“

Rockstar Games, kte­rá nedáv­no osla­vi­la své 25. výro­čí, stá­la v čele video­her­ní­ho žán­ru ote­vře­né­ho svě­ta od doby uve­de­ní hry Grand Theft Auto III v roce 2001. S kaž­dým násle­du­jí­cím titu­lem, včet­ně Grand Theft: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas a Grand Theft Auto IV, se Grand Theft Auto sta­lo jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších, nej­u­zná­va­něj­ších a nej­vliv­něj­ších zna­ček v moder­ní zába­vě.

Nejnovější člen této série, Grand Theft Auto V, dosud našel více než 190 mili­o­nů kupu­jí­cích. Red Dead Redemption, dal­ší úspěš­ná série od Rockstar Games, se celo­svě­to­vě pro­da­la v pře­sa­hu 81 mili­o­nů kusů, a jeho posled­ní díl, Red Dead Redemption 2, zís­kal věr­nost hrá­čů a před­sta­vu­je nový stan­dard v her­ním prů­mys­lu.

Zdroj: Cenega Czech s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,87972 s | počet dotazů: 7115 | paměť: 75267 KB. | 23.02.2024 - 18:04:55