Kritiky.cz >

Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí...

Razer před­sta­vil své žvý­kač­ky Respawn. Ty vám za pomo­cí vita­mí­nu B pomů­žou k lep­ším reak­cím. Na výběr bude ze tří pří­chu­tí - gra­ná­to­vé jabl­ko, meloun a men­tol. Balení 10 kra­bi­ček dohro­ma­dy... Read more »

Xbox Series S se bude v České Republice prodávat za 7 999 Kč...

Xbox Series S se bude v České Republice pro­dá­vat za 7 999 Kč od 10. 11.2020 Read more »

Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...

Oblíbené sklá­dač­ky z růz­no­ba­rev­né­ho papí­ru v dětech pro­bu­dí oprav­do­vý zájem o tvo­ře­ní, povzbu­dí jejich fan­ta­zii, a hlav­ně pro­cvi­čí a zdo­ko­na­lí jem­nou moto­ri­ku prs­tů. Navíc jako bonus jsou v této prak­tic­ké pří­ruč­ce uvnitř vlo­že­ny úžas­né, barev­né... Read more »
Stránka načtena za 3,23767 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47502 KB. | 18.05.2024 - 05:18:17