Kritiky.cz >

Bioware chrlí jednu novinku za druhou a nyní konečně...

Bioware chr­lí jed­nu novin­ku za dru­hou a nyní koneč­ně odha­lu­je Dragon Age. Šíří se fámy, že půjde o rebo­ot znač­ky. Read more »

Nečekané, 10. prosince na The Game Awards nám BioWare...

Nečekané, 10. pro­sin­ce na The Game Awards nám BioWare před­sta­ví Dragon Age 4. Read more »

Casey Hudson a Mark Darrah opouští studio BioWare. Všechny...

Casey Hudson a Mark Darrah opouš­tí stu­dio BioWare. Všechny pro­jek­ty, na kte­rých dvo­ji­ce pra­co­va­la budou i nadá­le pokra­čo­vat (Anthem Next, Dragon Age 4, Mass Effect: The Legendary Edition, Mass Effect 5). Read more »

Studio Obsidian Entertainment posilnil senior narrative...

Studio Obsidian Entertainment posil­nil seni­or narra­ti­ve desig­nér Jay Turner (Mass Effect, Dragon Age: Prameny), kte­rý mezi lety 2004 a 2011 pra­co­val pro BioWare. Read more »

PS5 nepodporuje uložené pozice vylepšených her z PS4. Po...

PS5 nepod­po­ru­je ulo­že­né pozi­ce vylep­še­ných her z PS4. Po Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nebu­de tuto funk­ci pod­po­ro­vat ani Yakuza: Like a Dragon, potvr­dil Gener Park z Washington Post. Read more »

Vydání Dragon Age 4 je stále ještě daleko, nasvědčuje...

Vydání Dragon Age 4 je stá­le ješ­tě dale­ko, nasvěd­ču­je video pre­zen­to­va­né Bioware na game­scom: Opening Night Live Read more »
Stránka načtena za 2,48370 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47378 KB. | 24.02.2024 - 14:52:27