Kritiky.cz >

The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy (2024)

Kapela The Last Dinner Party je v tom­to roce doce­la feno­mé­nem, což je zají­ma­vé i tře­ba pro­to, že se jed­ná o album debu­to­vé. Holky se daly dohro­ma­dy během pan­de­mie, vyda­ly něko­lik fajn... Read more »

Blonde Redhead - Sit Down for Dinner (2023)

Zasednout k veče­ři s kape­lou Blonde Redhead nezní špat­ně. Tento hudeb­ní pro­jekt mě pro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let a na kaž­dé jejich album jsem se nále­ži­tě těšil. Posezení je to tedy urči­tě... Read more »

Tennis - Pollen (2023)

Občas se sta­ne, že v zimě vyjde album, kte­ré svou vnitř­ní hře­ji­vos­tí doká­že roz­pus­tit vše­ob­jí­ma­jí­cí chlad a nád­her­ně pro­zá­ří den. Takovým pří­kla­dem je deska Pollen od dua z Colorada - Tennis. Přehnaná... Read more »

7ebra - Bird Hour (2023)

Inez (kyta­ra) a Ella (klá­ve­sy) jsou sest­ry z dale­ké­ho seve­ru, kte­ré si může­te v kli­du pro­hléd­nout (krom kli­pu) i na oba­lu des­ky Bird Hour. Poklidně sedí a díva­jí se na dome­ček pro panen­ky. Fotka... Read more »

Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)

Se sku­pi­nou Los Bitchos jsem se setkal díky algo­rit­mu strán­ky you­tu­be, kte­rá mi nabíd­la jejich song Pista. Ten mi při­šel zají­ma­vý, vyhle­dal jsem si dal­ší tvor­bu (kte­ré tedy teh­dy... Read more »

Metronomy - Small World (2022)

Metronomy tu jsou s dal­ší dobrou deskou. Skupina, kte­rá se zfor­mo­va­la původ­ně jako indi­vi­du­ál­ní pro­jekt na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí (jak div­ně to zní) vydá­vá své sed­mé řado­vé album. Během let... Read more »

Nejlepší hudební alba roku 2021

Můžete si říci, že rok 2021 nestál za nic, covid a tak vůbec... a máte vlast­ně i prav­du. Je tu však i hud­ba, kte­rá lec­kdy doká­že pro­sví­tit tem­ná obdo­bí, když už tedy nic... Read more »

Altın Gün - Yol (2021)

Nizozemská skupina Altin Gun má svůj původ ve věhlasném Amsterdamu, nicméně už po poslechu jedné jejich skladby je patrné, že inspirační zdroje čerpá odněkud více na východ. Konkrétně se... Read more »

Goat Girl - On All Fours (2021)

On All Fours je dru­hou deskou této lon­dýn­ské post-punkové sku­pi­ny. Nutno dodat, že deskou pozor­nost urči­tě zaslu­hu­jí­cí. Pokud vás zaujme podiv­ný název kape­ly (plus fakt, že se prak­tic­ky jed­ná... Read more »

Django Django - Glowing in the Dark (2021)

Londýnská par­ta Django Django vyda­la letos svo­ji čtvr­tou des­ku. Z původ­ně art rocko­vých vod zabrousi­la do pří­jem­né psy­che­de­li­ky a kom­bi­na­ce roc­ku a elek­tro­nic­ké hud­by. Jako host se zde také obje­vu­je v podo­bě voká­lů... Read more »

Still Corners - The Last Exit (2021)

Dream popo­vé duo Still Corners je patr­ně asi nej­znám­něj­ší díky své dru­hé stu­di­o­vé des­ce s názvem „Strange Pleasures“, kde se nachá­zí i jejich vel­ký hit „The Trip“. Zároveň to je sku­pi­na,... Read more »

Nejlepší alba roku 2020

 Šílený rok 2020 (z mnoha důvodů) přinesl docela zajímavé hudební desky. Upřímně jsem jich nenaposlouchal tolik, kolik bych si představoval. Částečně za to "mohou" pracovní povinnosti, částečně čas, který... Read more »

Other Lives - For Their Love (2020)

Skupina Other Lives pochází z americké Oklahomy a na scéně nezávislého rocku se pohybuje déle než jednu dekádu. Do vydání letošního alba "For Their Love" jsem je ale vůbec... Read more »

Cults - Host (2020)

Osobně jsem vůbec netušil, že indie popová formace Cults chystá další album. O to pozitivněji jsem byl ale překvapen. Jedná se v pořadí o čtvrté album této newyorské dvojice,... Read more »

Amon Tobin, Figueroa - The World As We Know It (2020)

Brazilec Amon Tobin patří mezi stálice labelu Ninja Tuna. Jeho současný projekt Figueroa se trochu odchyluje od toho, nač byli dříve fanoušci zvyklí. To ale samozřejmě nemusí být vůbec... Read more »
Stránka načtena za 2,93226 s | počet dotazů: 200 | paměť: 47326 KB. | 19.06.2024 - 18:28:10