Kritiky.cz > Hudba > Blonde Redhead - Sit Down for Dinner (2023)

Blonde Redhead - Sit Down for Dinner (2023)

Blonde Redhead Sit Down for Dinner (2023)
Blonde Redhead Sit Down for Dinner (2023)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zasednout k veče­ři s kape­lou Blonde Redhead nezní špat­ně. Tento hudeb­ní pro­jekt mě pro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let a na kaž­dé jejich album jsem se nále­ži­tě těšil. Posezení je to tedy urči­tě obo­ha­cu­jí­cí, jen ne vždy vese­lé. Ano, i tato deska se vyzna­ču­je pochmur­ně zně­jí­cí­mi melo­di­e­mi (tak typic­ký­mi pro sku­pi­nu). Ono ostat­ně být v sou­čas­ném svě­tě vel­kým opti­mis­tou roz­hod­ně není leh­ký úkol.

Na prv­ní poslech zaujme skvě­lá „Kiss Her Kiss Her“, kte­rá má poten­ci­ál být hitov­kou (pokud se tak dá něco u Blonde Redhead ozna­čit). Je to zají­ma­vá píseň se sil­nou atmo­sfé­rou, chytla­vou lin­kou a nalé­ha­vos­tí po lás­ce spo­je­nou se stra­chem ze zkla­má­ní. Hodně pře­svěd­či­vé.

Z jiných „vod“ je pak „I thou­ght You Should Know“ s takřka až gospe­lo­vou atmo­sfé­rou.

Při jed­nom z prv­ních poslechů se může dosta­vit jis­tá „úna­va mate­ri­á­lu“, někte­ré sklad­by mohou půso­bit zamě­ni­tel­ně, hod­ně podob­ně, mono­tón­ně. Není tomu tak, jen je občas tro­chu nároč­něj­ší si to vše vypo­slech­nout a po krat­ší kon­tem­pla­ci při­jmout.

Na albu zača­li Blonde Redhead pra­co­vat ješ­tě před pan­de­mií Covid 19, tedy v roce 2018. Skladby si tak pro­šly dlou­hou fází vývo­je, nahrá­vá­ní na dál­ku, v růz­ných stá­tech, atd... Ve výsled­ku se tak poda­ři­lo před­sta­vit poslu­cha­čům vel­mi ele­gant­ní album, kte­ré per­fekt­ně sedí do dlou­hé dis­ko­gra­fie sku­pi­ny. Úžasné zakon­če­ní v podo­bě „Via Savona“ je třeš­nič­kou na dor­tu, krás­nou teč­kou (jed­ná se o název uli­ce v Miláně, odkud pochá­zí 2/3 sku­pi­ny :)), kte­rá jen pod­trh­ne cel­ko­vou melan­cho­lii a pocit jaké­ho­si „krás­ně smut­né­ho“ alba.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy (2024)3. dubna 2024 The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy (2024) Kapela The Last Dinner Party je v tomto roce docela fenoménem, což je zajímavé i třeba proto, že se jedná o album debutové. Holky se daly dohromady během pandemie, vydaly několik fajn […] Posted in Hudební recenze
  • Tennis - Pollen (2023)19. prosince 2023 Tennis - Pollen (2023) Občas se stane, že v zimě vyjde album, které svou vnitřní hřejivostí dokáže rozpustit všeobjímající chlad a nádherně prozáří den. Takovým příkladem je deska Pollen od dua z Colorada - […] Posted in Hudba
  • 7ebra - Bird Hour (2023)2. srpna 2023 7ebra - Bird Hour (2023) Inez (kytara) a Ella (klávesy) jsou sestry z dalekého severu, které si můžete v klidu prohlédnout (krom klipu) i na obalu desky Bird Hour. Poklidně sedí a dívají se na domeček pro panenky. […] Posted in Hudební recenze
  • Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)27. května 2022 Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022) Se skupinou Los Bitchos jsem se setkal díky algoritmu stránky youtube, která mi nabídla jejich song Pista. Ten mi přišel zajímavý, vyhledal jsem si další tvorbu (které tedy tehdy bylo […] Posted in Hudba
  • Metronomy - Small World (2022)11. dubna 2022 Metronomy - Small World (2022) Metronomy tu jsou s další dobrou deskou. Skupina, která se zformovala původně jako individuální projekt na konci minulého století (jak divně to zní) vydává své sedmé řadové album. Během […] Posted in Hudba
  • Nejlepší hudební alba roku 202131. ledna 2022 Nejlepší hudební alba roku 2021 Můžete si říci, že rok 2021 nestál za nic, covid a tak vůbec... a máte vlastně i pravdu. Je tu však i hudba, která leckdy dokáže prosvítit temná období, když už tedy nic jiného. Opět […] Posted in Hudba
  • Altın Gün - Yol (2021)4. ledna 2022 Altın Gün - Yol (2021) Nizozemská skupina Altin Gun má svůj původ ve věhlasném Amsterdamu, nicméně už po poslechu jedné jejich skladby je patrné, že inspirační zdroje čerpá odněkud více na východ. Konkrétně se […] Posted in Hudební recenze
  • Goat Girl - On All Fours (2021)15. listopadu 2021 Goat Girl - On All Fours (2021) On All Fours je druhou deskou této londýnské post-punkové skupiny. Nutno dodat, že deskou pozornost určitě zasluhující. Pokud vás zaujme podivný název kapely (plus fakt, že se prakticky […] Posted in Hudební recenze
  • Django Django - Glowing in the Dark (2021)11. srpna 2021 Django Django - Glowing in the Dark (2021) Londýnská parta Django Django vydala letos svoji čtvrtou desku. Z původně art rockových vod zabrousila do příjemné psychedeliky a kombinace rocku a elektronické hudby. Jako host se zde […] Posted in Hudební recenze
  • Still Corners - The Last Exit (2021)31. března 2021 Still Corners - The Last Exit (2021) Dream popové duo Still Corners je patrně asi nejznámnější díky své druhé studiové desce s názvem "Strange Pleasures", kde se nachází i jejich velký hit "The Trip". Zároveň to je skupina, […] Posted in Hudební recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26692 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71796 KB. | 20.07.2024 - 02:58:22