Kritiky.cz > Hudba > Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)

Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)

Foto: Facebook Los Bitchos
Foto: Facebook Los Bitchos
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Se sku­pi­nou Los Bitchos jsem se setkal díky algo­rit­mu strán­ky you­tu­be, kte­rá mi nabíd­la jejich song Pista. Ten mi při­šel zají­ma­vý, vyhle­dal jsem si dal­ší tvor­bu (kte­ré tedy teh­dy bylo pomá­lu) a začal se těšit na plno­hod­not­né album. To při­šlo letos v úno­ru.

Los Bitchos je ang­lic­ká hudeb­ní sku­pi­na, kte­rá hra­je kyta­ro­vou muzi­ku při­po­mí­na­jí­cí psy­che­de­li­ku sedm­de­sá­tých let a styl zva­ný kum­bia (psá­no asi lépe „cum­bia“), kte­rý pochá­zí původ­ně snad z Afriky, ale uchy­til se a svo­ji spe­ci­fic­kou podo­bu dostal v latin­ské Americe. Celé to dohro­ma­dy zní doce­la dob­ře a nápa­di­tě. Jedná se o ryze (až na občas­né výkři­ky ve sklad­bě I Enjoy It) instru­men­tál­ní album, kte­ré není moc dlou­hé, což je ale v pořád­ku, pro­to­že del­ší nášup této muzi­ky by mohl vést k jis­té mono­tón­nos­ti.

Stylově se deska Los Bitchos může na prv­ní pohled blí­žit i Altin Gun (omlou­vám se za ten nepřes­ný pře­pis), ale při podrob­něj­ším posle­chu není pro­blém odha­lit, přes zdán­li­vou pří­buz­nou inspi­ra­ci turec­kým psy­che­de­lic­kým rockem ze sedm­de­sá­tých let, pod­stat­né roz­dí­ly. Hudba Los Bitchos je více o hra­ní, o zába­vě, nad­sáz­ce. To ji činí zají­ma­vou i pro poslu­cha­če, kte­ří zpra­vi­dla hol­du­jí něče­mu tro­chu jiné­mu.

Sluší se i pozna­me­nat, že album pro­du­ko­val Alex Kapranos (spo­lu­pra­co­val s Franz Ferdinand).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26398 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71968 KB. | 24.04.2024 - 12:33:30