Kritiky.cz >

No One Gets Out Alive (2021)

Imigranti to v tom­to zchát­ra­lém pen­zi­o­nu nema­jí vůbec leh­ké. Zvláště pak ženy, kte­ré se hodí k obě­to­vá­ní… Po smr­ti své mat­ky hle­dá mla­dá mexic­ká imi­grant­ka úto­čiš­tě v ame­ric­kém Clevelandu, kde žijí její... Read more »

Night Teeth (2021)

Dvě pěk­ná mla­dá děv­ča­ta na zad­ní sedač­ce auta ješ­tě nezna­me­na­jí žád­nou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslo­va…! Již stov­ky let panu­je mezi upí­ry a lid­mi doho­da o „dob­ro­vol­nos­ti... Read more »

Nightbooks (2021)

I zlé čaro­děj­ni­ce rády poslou­cha­jí stra­ši­del­né pří­běhy. Běda však, kdy se jí něco zne­lí­bí, nebo se sna­ží­te utéct…! Malý Alex žije se svý­mi rodi­či v Brooklynu a ze vše­ho nej­ra­dě­ji má... Read more »
Stránka načtena za 3,39697 s | počet dotazů: 184 | paměť: 46922 KB. | 20.06.2024 - 14:08:52