Kritiky.cz > Horory > Nightbooks (2021)

Nightbooks (2021)

word image 367631 1
word image 367631 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I zlé čaro­děj­ni­ce rády poslou­cha­jí stra­ši­del­né pří­běhy. Běda však, kdy se jí něco zne­lí­bí, nebo se sna­ží­te utéct…!

Malý Alex žije se svý­mi rodi­či v Brooklynu a ze vše­ho nej­ra­dě­ji má psa­ní stra­ši­del­ných pří­bě­hů. Kvůli tomu se však čas­to stá­vá ter­čem posmě­chu svých vrs­tev­ní­ků, což ho trá­pí asi nej­ví­ce. A to tak, že se v den svých naro­ze­nin roz­hod­ne své kníž­ky spá­lit ve skle­pě. Výtah se však náh­le zasta­ví a on se oci­tá v kou­zel­ném síd­le zlé čaro­děj­ky Natachy, kde se stá­vá jejím zajat­cem. Ta po něm chce, aby jí kaž­dý večer pře­če­tl jeden z jeho stra­ši­del­ných pří­bě­hů, jinak špat­ně skon­čí jako ostat­ní nepo­sluš­né děti. Společnost mu dělá mla­dá dív­ka Yasmin a kočka Lenore, čaro­děj­čin špeh, kte­rá doká­že být nevi­di­tel­ná. Alex zpo­čát­ku plní pří­ka­zy, ale pota­jí spřá­dá plán, jak z toho­to děsi­vé­ho mís­ta utéct. Jenomže dům skrý­vá nejed­no tajem­ství a je téměř nemož­né se z něj dostat…

 

Český název: Strašidelné pří­běhy na dobrou noc

Režie: David Yarovesky

Rok výro­by: 2021

Délka: 103 min

Země: USA

 

Hrají:

Winslow Fegley...(Alex)

Lidya Jewett...(Yasmin)

Krysten Ritter...(Natacha)

Cleo / Trixie...(Lenore)

Jess Brown...(máma)

Mathieu Bourassa...(táta)

...a dal­ší

Netflix se sna­ží uspo­ko­jit i mlad­ší divá­ky a ten­to film je cíle­ný hlav­ně pro ně. Což by všich­ni měli vzít v úva­hu pře­de­vším, než se do něj pus­tí. Jde totiž pře­de­vším o rodin­né fan­ta­sy s tro­chou té stra­ši­del­né atmo­sfé­ry – niko­liv o čis­to­krev­ný horor pro dospě­lé! A pod­le toho by se k němu mělo i při­stu­po­vat. Ono je pěk­né, že se mezi pro­du­cen­ty obje­vi­lo i jmé­no Sama Raimiho, ale ten už dnes spo­lu­pra­cu­je na kde­čem. Takže je potře­ba to brát dost s rezer­vou. Samotný pří­běh není vylo­že­ně špat­ný, dokon­ce nabíd­ne i něko­lik děsi­věj­ších pasá­ží, což snad oce­ní i fan­do­vé horo­ro­vé­ho žán­ru.

 

Ale jak už jsem pozna­me­nal, jde hlav­ně o fan­ta­sy. Takže tu máme kou­zel­né síd­lo s něko­li­ka vel­mi roz­ma­ni­tý­mi míst­nost­mi (zahra­da, knihov­na), kde hra­jí prim hlav­ně kuli­sy a pes­t­ro­ba­rev­né bar­vič­ky. To všech­no dopl­ňu­je něko­lik Alexových pří­bě­hů (hra­ných i polo kres­le­ných), kte­ré postup­ně před­čí­tá čaro­děj­ce. Jejich kva­li­ta je růz­no­ro­dá, ale to musí posou­dit kaž­dý sám.

 

Jak se pří­běh chý­lí ke své­mu kon­ci, odha­lí­me i nejdě­si­věj­ší tajem­ství toho­to mís­ta a tady zača­la houst­nout i samot­ná atmo­sfé­ra. Dojde i na slav­nou Perníkovou cha­loup­ku. Nečekejte žád­né ner­vy drá­sa­jí­cí zábě­ry, ale lehce se při­tvr­dí, což bylo jen a jen dob­ře. Co se herec­kých výko­nů týče, tak ani tady jsem nebyl vylo­že­ně zkla­mán. Hlavní hrdi­na mi sice zpo­čát­ku lezl na ner­vy, ale postu­pem času si zís­kal mé sym­pa­tie stej­ně jako před­sta­vi­tel­ka Yasmin. Hlavní prim tu ale hrá­la Krysten Ritter, kte­rá roli čaro­děj­ky zvlád­la dost sluš­ně a byla jas­ným tahou­nem celé­ho toho­to fil­mu. Nečekal jsem žád­né zázra­ky, ale dosta­lo se mi vcel­ku prů­měr­né podí­va­né, pro mlad­ší pub­li­kum, u kte­ré jsem se ani moc nenu­dil.

Hodnocení: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • No One Gets Out Alive (2021)12. dubna 2024 No One Gets Out Alive (2021) Imigranti to v tomto zchátralém penzionu nemají vůbec lehké. Zvláště pak ženy, které se hodí k obětování… Po smrti své matky hledá mladá mexická imigrantka […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45536 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72218 KB. | 18.05.2024 - 09:43:32