Kritiky.cz > Horory > Night Teeth (2021)

Night Teeth (2021)

word image 367730 1
word image 367730 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvě pěk­ná mla­dá děv­ča­ta na zad­ní sedač­ce auta ješ­tě nezna­me­na­jí žád­nou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslo­va…!

Již stov­ky let panu­je mezi upí­ry a lid­mi doho­da o „dob­ro­vol­nos­ti pití krve“ na kte­rou dohlí­ží upír­ská i lid­ská rada. Nyní však vzpur­ný upír Victor hod­lá ten­to mír poru­šit za pomo­ci svých dvou krás­ných upí­rek. A prá­vě ty nevě­dom­ky vez­me do bra­t­ro­va auta stu­dent Benny, kte­rý si chtěl ten večer jen při­vy­dě­lat. Celý večer vozí dvě pohled­né dív­ky Blaire a Zoe na mís­ta, kde se mají konat VIP pár­ty, aniž by tušil, kdo že sedí na zad­ních sedač­kách. V patách mu jsou nejen lov­ci upí­rů ale i bra­tr Jay, kte­rý zase nemá ani zdá­ní o jeho pří­tom­nos­ti, jen sle­du­je krva­vé upír­ské řádě­ní a tou­ží po pomstě. Dannymu však půjdou po krku i jiní a to doslo­va…

 

Český název: Noční zuby

Režie: Adam Randall

Rok výro­by: 2021

Délka: 107 min

Země: USA

 

Hrají:

Jorge Lendeborg Jr....(Benny)

Debby Ryan...(Blaire)

Lucy Fry...(Zoe)

Alfie Allen...(Victor)

Raúl Castillo...(Jay)

Megan Fox...(Grace)

...a dal­ší

Netflix chtěl nej­spíš zavzpo­mí­nat na „upír­ské žně“, kte­ré před časem vypuk­ly díky všem těm Twilight fil­mům a Upířím dení­kům jen­že jak­si poza­po­mně­li na to, že důle­ži­té je kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní, dob­rý scé­nář (i když u toho se dalo dost pole­mi­zo­vat i u již zmí­ně­ných feno­mé­nech), sluš­ný roz­po­čet a pře­de­vším mít vel­kou divác­kou základ­nu nadr­že­ných tee­nage­rů. Noční zuby ale bohu­žel nemě­li ani jed­no z toho a tak vznik­la pou­ze dal­ší tuc­to­vá upí­ří podí­va­ná balan­cu­jí­cí na hra­ně prů­mě­ru a pod­prů­mě­ru.

 

Především bylo potře­ba dodr­žet všech­ny ty nesmy­sl­né raso­vé kvó­ty (to zna­me­ná narvat tam hlav­ní­ho tmavší­ho hrdi­nu, tucet Hispánců a z bílých udě­lat zápo­rá­ky, nesmí chy­bět ani mul­ti­kul­ty lás­ka). Jo to jim jde! K fil­mu jsem při­stu­po­val se znač­nou rezer­vou, ale nako­nec neod­chá­zím úpl­ně zkla­mán. Pár dob­rých scén se tu obje­ví, obě upír­ky jsou doce­la pohled­ná děv­ča­ta a i přes řadu nelo­gic­kých či směš­ných prv­ků, jsem se něko­li­krát při­sti­hl, že jsem se u někte­rých pasá­ží i vcel­ku sluš­ně bavil. Trošku v prvot­ní chví­li zamr­ze­lo, že Megan Fox a ta dru­há rajda u bazé­nu dosta­ly jen tak málo pro­sto­ru (ved­lej­ší role), ale zas je prav­da, že posled­ní dobou už tu plas­ti­ko­vou a pote­to­va­nou bar­bie moc nemu­sím, ne jak tomu bylo v jejích začát­cích.

 

Dále zamr­ze­lo i dal­ší nešvár posled­ních let. Sice tu dojde i na něko­lik akč­něj­ších scén, ale kro­mě závě­ru se toho dost ode­hra­je kla­sic­ky mimo záběr kamer, což mě už taky dost vytá­čí. Proč teda potom točí­me akč­ní thriller/horor, když pak divá­ko­vi nic pořád­ně nena­bíd­ne­me? Zase jen pro spl­ně­ní kvót a ratingu, aby se na to moh­li dívat i mlad­ší divá­ci. Jen dou­fám, že tohle už dal­ší pokra­čo­vá­ní mít nebu­de!

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nightbooks (2021)7. ledna 2024 Nightbooks (2021) I zlé čarodějnice rády poslouchají strašidelné příběhy. Běda však, kdy se jí něco znelíbí, nebo se snažíte utéct…! Malý Alex žije se svými rodiči v Brooklynu a […] Posted in Horory
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • No One Gets Out Alive (2021)12. dubna 2024 No One Gets Out Alive (2021) Imigranti to v tomto zchátralém penzionu nemají vůbec lehké. Zvláště pak ženy, které se hodí k obětování… Po smrti své matky hledá mladá mexická imigrantka […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36140 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72231 KB. | 24.05.2024 - 12:43:13