Kritiky.cz >

Načítání serverů GTA Online je o 70% rychlejší. Rockstar...

Načítání ser­ve­rů GTA Online je o 70% rych­lej­ší. Rockstar vyu­žil kódu od uži­va­te­le GitHubu, kte­rý pou­ze pře­psal kód a tím zrych­lil načí­tá­ní o něko­lik desí­tek pro­cent. Fanoušek za své řeše­ní od Rockstar... Read more »

ZeniMax Online maká na neohlášeném AAA titulu. Pro novou...

ZeniMax Online maká na neo­hlá­še­ném AAA titu­lu. Pro novou poboč­ku v San Diegu nabí­rá 45 vývo­já­řů. Read more »

Overwatch 2 trápí problémový vývoj. Tuto informaci do...

Overwatch 2 trá­pí pro­blé­mo­vý vývoj. Tuto infor­ma­ci do svě­ta vypus­til stre­a­mer Metro, kte­rý se prý dosle­chl, že prá­ce na pokra­čo­vá­ní jed­né z nej­lep­ších onli­ne FPS her jde vel­mi poma­lu. Read more »

Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu....

Všechna Halo z kon­zo­le Xbox 360 při­jdou o onli­ne pod­po­ru. Rozhodnutí stu­dia 343 Industries se týká dílů Halo: Combat Evolved Anniversary Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Wars, Halo Reach, Halo 4... Read more »

Red Dead Online bude samostatnou hru. Rockstar Games chtějí...

Red Dead Online bude samo­stat­nou hru. Rockstar Games chtě­jí zvý­šit zájem o onli­ne režim. Standalone se do úno­ra bude pro­dá­vat za $5 (109 Kč), poté zdra­ží na $20 (439 Kč). Read more »

Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V...

Watch Dogs: Legion by poz­dě­ji mělo obdr­žet onli­ne režim. V Ubisoftu se nejdří­ve chtě­jí sou­stře­dit na chy­by v sin­gepla­ye­ru. Read more »

Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího...

Příští aktu­a­li­za­ce do Ghost of Tsushima při­dá nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Samozřejmě že se jed­ná o psí spo­leč­ní­ky, kte­ré bude­te moct pohla­dit a pomo­hou vám v boji. Dostupní budou pou­ze v reži­mu New Game+... Read more »

ZeniMax Online Studios chystá nový titul. Studio o 250 lidech...

ZeniMax Online Studios chys­tá nový titul. Studio o 250 lidech sto­jí­cí za The Elder Scrolls Online nabí­rá lidi na pozi­ce pro jejich novou hru, kte­rá nebu­de žád­ným pokra­čo­vá­ním The Elder... Read more »
Stránka načtena za 2,91193 s | počet dotazů: 189 | paměť: 46717 KB. | 16.06.2024 - 04:49:06