Kritiky.cz >

Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy „Velcí vynálezci“

S kni­hou „Velcí vyná­lez­ci“ dosta­nou malí zví­da­ví čte­ná­ři pří­le­ži­tost hlou­bě­ji se sezná­mit s jed­not­li­vý­mi prů­kop­ní­ky a vyná­le­zy, bez nichž si už jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit svůj kaž­do­den­ní život. „Velcí vyná­lez­ci“ jsou... Read more »
Stránka načtena za 2,41846 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47417 KB. | 25.04.2024 - 16:44:59