Kritiky.cz >

Chystaný Xbox event se má údajně uskutečnit 26. března. Na...

Chystaný Xbox event se má údaj­ně usku­teč­nit 26. břez­na. Na akci bychom měli vidět i titu­ly, kte­ré zatím neby­ly ozná­me­ny, ale vyjdou letos. Read more »

Studio Mediatonic stojící za hitem Fall Guys: Ultimate...

Studio Mediatonic sto­jí­cí za hitem Fall Guys: Ultimate Knockout kou­pil Epic Games. Akvizice se týká celé sku­pi­ny Tonic Games Group, kte­rá skr­ze vyda­va­te­le The Irregular Corporation v minu­los­ti vyda­la men­ší... Read more »

Nacon kupuje Big Ant Studios. Francouzská videoherní...

Nacon kupu­je Big Ant Studios. Francouzská video­her­ní spo­leč­nost má s aus­tral­ským vývo­já­řem spor­tov­ních her vel­ké plá­ny. Chce z něho totiž udě­lat nej­dů­le­ži­těj­ší­ho hrá­če na poli spor­tov­ních her. K tomu má pomoct hlav­ně... Read more »

Microsoft obrací. Xbox Live Gold se nakonec zdražovat nebude....

Microsoft obra­cí. Xbox Live Gold se nako­nec zdra­žo­vat nebu­de. Předplatné se mělo po třech měsí­cích zdra­žit o €1 (26 Kč) a po půl roce o €5 (130 Kč), ale Microsoft se po vlně nespo­ko­je­ných hrá­čů roz­ho­dl, že... Read more »

Náhradou za zrušený BlizzCon bude BlizzConline. Ten proběhne...

Náhradou za zru­še­ný BlizzCon bude BlizzConline. Ten pro­běh­ne od 19. do 20. úno­ra. Představit by se zde moh­li titu­ly Overwatch 2 a nebo tře­ba Diablo IV. Read more »

Sony mění cenovou politiku. Zatímco standardní PlayStation 5...

Sony mění ceno­vou poli­ti­ku. Zatímco stan­dard­ní PlayStation 5 u nás bude stát stát 13 490 Kč, AAA next-gen titu­ly se nově budou pro­dá­vat za $70 (1 870 Kč) a €80 (2 138 Kč). Read more »

Apple se s Epic Games dvakrát nemaže a smazal mu...

Apple se s Epic Games dva­krát nema­že a sma­zal mu vývo­jář­ské účty. Kromě hry Fortnite tak z App Store mizí titu­ly jako Battle Breakers nebo Blade Stickers. Vývojářských účtů pro pod­po­ru Unreal... Read more »

Xbox Game Pass dostane další hry. Tentokrát to budou...

Xbox Game Pass dosta­ne dal­ší hry. Tentokrát to budou thrid-party titu­ly od vývo­já­řů a vyda­va­te­lů mimo Xbox Games Studios. Read more »
Stránka načtena za 2,60259 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47566 KB. | 18.05.2024 - 06:26:53