Kritiky.cz >

Nintendo si pro 35. výročí legendárního italského...

Nintendo si pro 35. výro­čí legen­dár­ní­ho ital­ské­ho insta­la­té­ra Maria při­pra­vi­lo Switch v mod­ro­čer­ve­né edi­ci. Read more »

Lara Croft oslaví 25. výročí mobilní free-to-play arkádou....

Lara Croft osla­ví 25. výro­čí mobil­ní free-to-play arká­dou. Tomb Raider Reloaded na iOS a Android dora­zí příští rok. Read more »

GOG k 20. výročí série Europa Universalis rozdává druhý...

GOG k 20. výro­čí série Europa Universalis roz­dá­vá dru­hý díl z roku 2001 zdar­ma. Čas na vyzved­nu­tí máte do 24. 10. 2020. https://www.gog.com/game/europa_universalis_ii Read more »

Holandské studio Vlambeer (Nuclear Throne) oznámilo na den...

Holandské stu­dio Vlambeer (Nuclear Throne) ozná­mi­lo na den výro­čí dese­ti let od zalo­že­ní konec Read more »

Side-scrolling střílečka Turrican slaví své třicetileté...

Side-scrolling stří­leč­ka Turrican sla­ví své tři­ce­ti­le­té výro­čí rema­kem Read more »
Stránka načtena za 2,43949 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47299 KB. | 21.04.2024 - 23:14:59