Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

n200808031216 Sweeney Todd
n200808031216 Sweeney Todd
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se to vez­me jako celek, nej­ob­lí­be­něj­ším obdo­bím his­to­rie je pro Tima Burtona obdo­bí vik­to­ri­án­ské. Špinavé stře­chy, stí­ny plí­ží­cí se po dláž­dě­ných uli­cích, mos­ty spo­ju­jí­cí nehos­tin­né čtvr­ti Londýna, mlž­ný opar na před­měs­tích, mrt­vé koč­ky v zapad­lých ulič­kách a páno­vé v cylin­drech. Pokud v západ­ní lite­ra­tu­ře exis­tu­je dílo, kte­ré se nej­ví­ce blí­ží Mistrovu vku­su, tak je to román Hrabě Monte Cristo, jenž hlav­ně na začát­ku fil­mu doslo­va bije do očí.

Tajemství zje­vu­jí­cí se z hlu­bin minu­los­ti, pro­ml­če­né zlo­či­ny, návrat msti­te­le, malí tulá­ci, nespra­ved­li­ví soud­ci, domo­vy pro dušev­ně cho­ré – není to snad zají­ma­vý obraz doby, kte­rá začí­ná Napoleonem a kon­čí Jackem Rozparovačem? Není to snad dob­rý důvod při­zvat Johnnyho Deppa, aby zazpí­val odstav­ce psa­né čer­no­rudým inkous­tem? „Přejete si, pane, oho­lit?“

Pánové si oho­lit pře­jí, čímž se las­ka­vě pro­půj­ču­jí k vlast­ní­mu ději. Návrat hrdi­ny bude - taj­ný, samot­ný hrdi­na - zlo­me­ný, stí­ny kolem - sta­hu­jí­cí se, náhod­ný spo­leč­ník - mla­dý a niv­ní, hlav­ní zlo­syn - soud­ce (záro­veň jedi­ný, kdo pořád­ně nezpí­vá).

Depp se nemů­že dočkat pomsty, Helena Bonham Carter se kolem něho pode­zře­le vlní, Sacha Baron Cohen před­vá­dí ital­ský pří­zvuk a kři­čí „Bastardo!“, mla­dý naiv­ní muž krou­ží po měs­tě a zpí­vá zami­lo­va­ně „Džouhanááá!“, před­mět jeho lás­ky smut­ně kou­ká z okna a rov­něž zpí­vá. Jenomže tady veš­ke­rá podo­ba s Dumasem kon­čí, neboť záhy divák zjiš­ťu­je, že hrdi­na nemá pev­ně daný plán. Výsledek závi­sí na oby­čej­né sho­dě okol­nos­tí.

Bohužel Burton není zná­mý tím, že píše scé­ná­ře pro vlast­ní fil­my. Stačí mu vizu­a­li­za­ce. V pří­bě­hu Sweeneyho Todda exis­tu­jí vel­mi zají­ma­vé momen­ty, kte­rým se film pří­liš nevě­nu­je. Je vel­kou ško­dou, že na pro­du­cen­ta a scé­náris­tu Johna Logana neby­lo tla­če­no, aby ze zají­ma­vé lát­ky vyždí­mal více.

Perfektní začá­tek Johnnyho Deppa vyzní­vá ke kon­ci do ztra­ce­na a nutí her­ce stá­le čas­tě­ji nasta­vo­vat obli­čej svět­lu reflek­to­rů a nechá­vat se postří­ká­vat keču­pem.  Pročež kuli­sy vik­to­ri­án­ské Anglie ztrá­ce­jí pochmur­ný lesk, a nezbý­vá než čekat na konec. Ano, konec. Mimochodem je nevy­ře­še­nou záha­dou, kam se poděl naiv­ní mla­dý zpí­va­jí­cí muž, kte­rý v jed­né scé­ně odchá­zí „zavo­lat taxi“ a už se neob­je­vu­je.

Stejně je asi nej­hez­čím momen­tem fil­mu v par­ku sedí­cí Helena Bonham Carter se svou novou Adamsovou rodin­kou a zpí­va­jí­cí o výle­tu k moři. Pestré bar­vy, slu­neč­ní svět­lo, Depp s nechá­pa­vým výra­zem v očích, čis­té uli­ce a žád­né koláč­ky s lid­ský­mi prs­tí­ky. Pěkná kon­trast­ní scé­na.

Oddanost Timu Burtonu, obli­ba Johnnyho Deppa nebo este­tic­ká strán­ka díla? Co z toho pře­vá­ží v očích divá­ka, nevím. Každopádně reži­sér dosá­hl vytče­né­ho cíle a stej­ný pocit uspo­ko­je­ní pře­je rov­něž nám.

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Krimi / Muzikál / Thriller

USA / Velká Británie, 2007, 117 min

Režie: Tim Burton

Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jamie Campbell Bower, Laura Michelle Kelly, Jayne Wisener, Ed Sanders, Anthony Head, Peter Bowles


Podívejte se na hodnocení Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shazam! - Recenze - 85%2. dubna 2019 Shazam! - Recenze - 85% Shazam! Tohle slovo uslyšíte hodněkrát. A zapomeňte na to, že DC neumí točit filmy. Nejprve si řekněme, proč zrovna Shazam, takový divný jméno.... Je to totiž složenina prvních písmen […] Posted in Filmové recenze
  • Křest knihy a audioknihy VĚŽE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚŽE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚŽE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Haunting of Winchester House (2009)5. listopadu 2012 Haunting of Winchester House (2009) Každý dům má svou minulost, ale některý mnohem temnější než ty ostatní. Drake Grenier společně se svou rodinou již dlouho toužebně hledá místo, kde by se natrvalo usadili. Starý dům […] Posted in Horory
  • Soutež s filmem 96 hodin - vyhlášení vítězů7. listopadu 2012 Soutež s filmem 96 hodin - vyhlášení vítězů Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme vítěze soutěže s filmem 96 hodin. Sponzor soutěže: [adrotate banner="13"] Otázky:  Kdy byla premiéra druhého dílu filmu v […] Posted in Soutěže
  • Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40%19. února 2020 Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40% Rodinný dobrodružný komediální film Ježek Sonic je adaptací populární videohry, v níž hráč musí s postavičkou modrého a superrychlého ježka Sonica co nejrychleji proběhnout […] Posted in Filmové recenze
  • Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech29. ledna 2016 Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech Dosud jste měla zkušenosti především s muzikálem, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Úplně první filmová zkušenost to pro mě nebyla, takže […] Posted in Rozhovory
  • PEGGLE 221. prosince 2020 PEGGLE 2 I když už je to nějaká ta doba, co byla tato hra vydána na xbox 360, tak jí nemůžeme nechat bez povšimnutí. Pokračování této velmi populární hry se nyní objevil také pro novou konzoly xbox […] Posted in Retro games
  • Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény16. července 2015 Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény Bazén nepředstavuje jedinou investici, neboť v rámci zajištění čisté vody a dlouhé životnosti, je zapotřebí pořídit i jisté nepostradatelné příslušenství. Pro udržení teplé vody a […] Posted in Domácí rady
  • Ultraviolet19. listopadu 2006 Ultraviolet Kurt Wimmer se vytáhl snímkem Equilibrium. Temnou sci-fi o budoucnosti, kde jsou emoce zločinem a světu vládne chladný racionalismus. Film překvapil nejen mrazivou atmosférou, ale také […] Posted in Filmové recenze
  • Mummy, The (1932)2. února 2014 Mummy, The (1932) Boris Karloff coby Mumie hodlá „oživit“ svou dávnou lásku a odstraní každou překážku, která by se mu postavila do cesty. Roku 1921 nalezne britský archeolog […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47649 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72072 KB. | 18.04.2024 - 20:13:06