Kritiky.cz > Speciály > 10 nejlepších filmů podle ČSFD: které opravdu stojí za vidění a které jsou naopak krapet nadhodnocené?

10 nejlepších filmů podle ČSFD: které opravdu stojí za vidění a které jsou naopak krapet nadhodnocené?

Kmotr
Kmotr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trvalo to pár dlou­hých roků, než jsem nedáv­no koneč­ně zkou­kl kom­plet­ní desít­ku nej­lep­ších sním­ků uzná­va­né Česko-Slovenské fil­mo­vé data­bá­ze nebo­li lido­vě zva­né ČSFD. Léta mi „do sbír­ky“ chy­běl pou­ze Schindlerův seznam, kte­rý mě nikdy pří­liš nelá­kal.

Nuže, pojď­me si nyní měsí­ce ustá­le­nou TOP 10 kom­plet­ně zre­ka­pi­tu­lo­vat.

1) Vykoupení z věznice Shawshank (1994)

Film, kte­rý jsem popr­vé spat­řil někdy kolem roku 2005. Píšu kolem, pro­to­že paměť mi už neslou­ží tak dob­ře jako za sta­rý časů, kdy jsem ješ­tě jako malý Sebík seděl jako při­ko­ván v našem gau­či a byl hyp­no­ti­zo­ván snad vše­mi sním­ky, kte­ré nám taťul­da nosil od kole­gů z prá­ce na dývý­dýč­kách. Ano, bylo to prá­vě v obdo­bí boo­mu DVD kotoučů, kte­ré poma­lu nahra­zo­va­ly sta­ré dob­ré a pře­de­vším kou­zel­né video­ka­ze­ty (pokud bych měl vypích­nout top vzpo­mín­ky své­ho dět­ství, video­ka­ze­ty VHS by tam zce­la nepo­chyb­ně pat­ři­ly).

A prá­vě Shawshank byl kupří­kla­du spo­leč­ně s Okrskem 13 či Mr. & Mrs. Smith jed­ním z těch neza­po­me­nu­tel­ných „dývý­dýč­ko­vých“ fil­mů, kte­ré jsem teh­dá prv­ně spat­řil. Zatím jsem ho viděl pou­ze dva­krát a řekl bych, že popr­vé se mi líbil víc, než když jsem si ho po letech zopák­nul.


2) Forrest Gump (1994)

Kdybych si měl vybrat mezi Shawshankem a Forrestem, tedy na ČSFD dvě­ma nej­lep­ší­mi a zřej­mě nedo­sti­ži­tel­ný­mi sním­ky, zvo­lil bych prá­vě Forresta. Víc mě zau­jal jeho pří­běh, jenž je navíc pro­špi­ko­ván výbor­nou hud­bou, kte­rou asi všich­ni zná­me.

A navíc TOP – s vel­kým T, vel­kým O a vel­kým P – výkon Toma Hanksovýho, jed­no­ho z nej­lep­ších her­ců všech dob.


3) Zelená míle (1999)

Když se řek­ne Zelená míle, jako prv­ní se mi vyba­ví jed­na z nej­ne­chut­něj­ších scén kine­ma­to­gra­fie, kte­rou byla úmy­sl­ně zpac­ka­ná popra­va a uškva­ře­ní vra­ha v elek­tric­kém křes­le.


4) Přelet nad kukaččím hnízdem (1975)

K fil­mu jsem se podob­ně jako tře­ba k Zelené míli dostal až po obje­ve­ní ČSFD. Tehdy Přeletu ješ­tě pat­ři­lo tře­tí mís­to prá­vě před Mílí a já si jako malý Sebík říkal něco jako: „No ty vole, tře­tí mís­to, to musí být abso­lut­ní bom­ba kine­ma­to­gra­fie.“ Po jeho zhléd­nu­tí to pro mě ale nao­pak bylo jed­no z nej­vět­ších zkla­má­ní kine­ma­to­gra­fie. Jsem tak prav­dě­po­dob­ně jed­ním z mála smr­tel­ní­ků, kte­ří na něm nic spe­šl nevi­dí.


5) Sedm (1995)

Tak tohle byla nao­pak fil­mo­vá deli­ka­te­sa. Filmové eňo ňuňo, chcete-li. Snad nic nevy­zra­dím, když napíšu, že Sedm musí­te dokou­kat až do kon­ce.


6) Schindlerův seznam (1993)

Steven Spielberg je pros­tě páne­šek všech reži­zé­rů. Podle mě má dar nato­čit i téma, kte­ré­mu pří­liš nehol­du­je­te, způ­so­bem, aby vás film ale­spoň kra­pet zau­jal. Schindlerův seznam není špat­ný, ale do TOP 10 bych ho urči­tě neza­řa­dil. Až se tu tro­chu bojím kri­ti­zo­vat, pro­to­že kri­ti­ka podob­ných sním­ků se bere jako jaká­si nestoud­nost. Něco ve sty­lu o mrtvých jen dob­ře. Nerad bych pro­to něja­ké­ho fan­du toho­to poči­nu pobou­řil, ale dle mého sou­du Steve zfil­mo­val dale­ko více kva­lit­něj­ších kous­ků.


7) Kmotr (1972)

U všech ostat­ních fil­mů této desít­ky vcel­ku chá­pu, proč jsou mezi smr­tel­ní­ky tak nesmr­tel­nou kla­si­kou, u Kmotra mi to ale rozum nikdy pří­liš nebral. Co se týče samot­né­ho děje, jde pod­le mě o dal­ší z prů­měr­ných fil­mů, jenž se navíc táh­ne jako štr­ú­dl vyčer­pá­va­jí­cích 175 minut.


8) Nedotknutelní (2011)

Té kri­ti­ky už bylo dosti, pro­to jen struč­ně. Není to zlé, ale ani nikterak výji­meč­né. Kdybych měl udě­lo­vat pro­cen­ta, dal bych všem třem posled­ně zmi­ňo­va­ným kous­kům shod­ně čis­tých 60 %.


9) Dvanáct rozhněvaných mužů (1957)

Precizní fil­mo­vé řemes­lo pade­sá­tých let, pokud bych to měl vyjá­d­řit slo­vy kri­ti­ka. Dovedu si před­sta­vit, že ve své době to byl oprav­do­vý hit, žel­bo­hu dnes už nevy­pa­dá nato­lik atrak­tiv­ně, aby pohl­til vět­ší část mlad­ší gene­ra­ce. Tu by moh­la zaujmout spí­še skvě­lá epi­zo­da seri­á­lu Můj pří­tel Monk (s04e16), kte­rá vznik­la prá­vě na moti­vy toho­to slav­né­ho sním­ku.


10) Pelíšky (1999)

Česká vánoč­ní kla­si­ka, ke kte­ré snad ani není tře­ba mno­ho psát. Snad jen, že jde o jeden z nej­vy­da­ře­něj­ších tuzem­ských kous­ků deva­de­sá­tých let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy24. prosince 2018 Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy Jednoho dne volal dědeček na své dva vnuky, Honzíka a Matěje, aby šli dolů za ním. Byl totiž slepý a potřeboval jejich pomoc, ovšem ne se sebou, ale s babičkou, která měla mít narozeniny. […] Posted in Recenze knih
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […] Posted in Zajímavosti
  • Na nože: Glass Onion27. prosince 2022 Na nože: Glass Onion Stylová whodunit mystery žánrovka, která je o řád lepší než ty nekoukatelné číčoviny s Poirotem. První díl jsem v kině prospal, takže mě příliš nezaujal a tohle bylo o něco zábavnější, […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld - Generation Loss (S04E04)21. července 2022 Westworld - Generation Loss (S04E04) Tak už jsme v půlce a co je nejdůležitější, tak nám přesně v půlce aktuální sezóny tvůrci připravili překvapení. Nebudu říkat jaké, ale očekávání, že se jak ve třetí sezóně jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Let's Dance - Step Up22. srpna 2006 Let's Dance - Step Up Taneční filmy jsou specifickým žánrem. Buďto jde o minimalistická dramata, která se snaží nastínit životní příběhy vybraných jedinců, kteří se kromě bolavých kloubů potýkají s […] Posted in Filmové recenze
  • Psí poslání 2 (A Dog´s Journey) – Recenze – 60%7. června 2019 Psí poslání 2 (A Dog´s Journey) – Recenze – 60% U amerického rodinného filmu Psí poslání z roku 2017 si zřejmě pobrečelo tolik diváků, že padlo rozhodnutí natočit i jeho pokračování, které je stejně jako jeho předchůdce adaptací románu […] Posted in Filmové recenze
  • When the Lights Went Out (2012)12. dubna 2024 When the Lights Went Out (2012) Britská tuctová duchařina, údajně „podle skutečné události“. Pokolikáté už…? Roku 1974 se Len se svou manželkou Jenny a třináctiletou dcerou Sally nastěhují […] Posted in Horory
  • Bijita Q (2001)7. prosince 2011 Bijita Q (2001) Takashi Miike a jeho další morbidní podívaná. Režisér Miike dokázal své fanoušky již několikrát šokovat svým přístupem k nejen hororovému žánru, kdy se jeho filmy mohou těšit opravdu […] Posted in Horory
  • LIVE | Germany vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds19. května 2022 LIVE | Germany vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45284 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71568 KB. | 18.06.2024 - 07:29:33