Kritiky.cz > Speciály > Vysílání Československé televize v srpnu 1968

Vysílání Československé televize v srpnu 1968

srpen
srpen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výstava při­po­mí­ná také roli Československé tele­vi­ze, kte­rá o pro­bí­ha­jí­cí oku­pa­ci naší země infor­mo­va­la. Po obsa­ze­ní svých budov a stu­dia 21. srp­na 1968 vysí­la­la tele­vi­ze díky odhod­lá­ní a sta­teč­nos­ti pra­cov­ní­ků dál z náhrad­ních pra­co­višť, kte­ré pro ten účel impro­vi­zo­va­ně zbu­do­va­la. Protiokupační vysí­lá­ní se stří­da­vě z těch­to pra­co­višť obje­vo­va­lo na tele­viz­ních obra­zov­kách do 27. srp­na 1968, kdy se z Moskvy vrá­ti­la poli­tic­ká a vlád­ní dele­ga­ce. Vláda poté vyda­la pří­kaz k zasta­ve­ní toho­to impro­vi­zo­va­né­ho vysí­lá­ní. Součástí mos­kev­ských dohod totiž byla tzv. nor­ma­li­za­ce situ­a­ce ve sdě­lo­va­cích pro­střed­cích.

Československá tele­vi­ze, kte­rá již od počát­ku roku 1968 pod­po­ro­va­la demo­kra­ti­zač­ní pro­ces v naší zemi, se tak v srpnu 1968 sta­la důle­ži­tým zdro­jem infor­ma­cí o dění v oku­po­va­né zemi a o reak­cích svě­to­vé veřej­nos­ti. Ve svém vysí­lá­ní nabá­da­la ke kli­du, aby nedo­chá­ze­lo ke zby­teč­né­mu krvepro­li­tí, v bese­dách a vystou­pe­ních osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské spo­leč­nos­ti nabí­ze­la úva­hy a názo­ry v řeše­ní věcí příš­tích. Mnoho tele­viz­ních pra­cov­ní­ků, ať již pro­gra­mo­vých, či z tech­nic­kých slo­žek, bylo v příš­tích letech za tuto svou čin­nost ost­ra­ki­zo­vá­no a exis­tenč­ně posti­že­no. Vysílání Československé tele­vi­ze v srpnu 1968 bylo poz­děj­ší­mi nor­ma­li­zá­to­ry pro­hlá­še­no za kon­tra­re­vo­luč­ní a ile­gál­ní, s tím, že tele­viz­ní stu­dia, stej­ně jako roz­hla­so­vá, byla dáv­no před srp­nem 1968 kon­tra­re­vo­luč­ní­mi sila­mi a západ­ní­mi roz­věd­ka­mi, kte­ré je tech­nic­ky vyba­vi­ly při­pra­ve­na k ile­gál­ní­mu vysí­lá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zataženo, občas trakaře 3D27. října 2009 Zataženo, občas trakaře 3D Premiéra:                                          22. 10. 2009 Přístupnost:                                     mládeži přístupný Žánr:   […] Posted in Filmové premiéry
  • Wonder Woman 198418. dubna 2021 Wonder Woman 1984 Tentokrát to není o filmu v kinech, ale v online filmotéce. Wonder Woman 1984 totiž měla jít do kin v ČR lednu, nakonec jsme se ji nedočkaly na začátku roku, ale až teď v dubnu […] Posted in Filmové recenze
  • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé […] Posted in Filmové recenze
  • Tomáš o smysl pro humor nepřichází! | Survivor CZ&SK7. února 2022 Tomáš o smysl pro humor nepřichází! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Pulp Fiction24. června 2020 Pulp Fiction Není snad člověka, který by Pulp Fiction neznal. Ale rozhodně se najdou tací, kteří ho neviděli – znal jsem takové lidi osobně, ale teď už si své filmové vzdělání samozřejmě […] Posted in F.F.F.
  • Bloková výuka 34. srpna 2020 Bloková výuka 3 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Osamělý svobodný muž – 7823. září 2021 Osamělý svobodný muž – 78 Posted in Komiks
  • Přírodní repelent z rýmovníku18. března 2015 Přírodní repelent z rýmovníku Suroviny: 1 hrnek lístků rýmovníku 1/2 litru vody 1 lžíce bílého vinného octa Postup:  Do svařené, horké vody přisypeme listy rýmovníku. Necháme louhovat až do doby, dokud zcela […] Posted in Domácí rady
  • Brain, The (1988)3. ledna 2018 Brain, The (1988) Hodlá využít lidské slabosti a naivity, ale hlavně k tomu potřebuje opravdu velký mozek… Obyvatelé malého městečka jsou zděšeni, nenadálým „přílivem“ […] Posted in Horory
  • Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi18. srpna 2019 Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi Vášeň pro knihy, pro čtení, vůně knih, to je prostě něco nezapomenutelného a úžasného. Také jsem ji propadla už v dětství a teď se to asi nejvíce stupňuje. Když byli kluci úplně malí, […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65078 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71927 KB. | 20.07.2024 - 06:42:51