Kritiky.cz > Recenze knih > Časoběžník

Časoběžník

big casobeznik lme 397198
big casobeznik lme 397198
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existence Farwaye Gaia McCarthyho, syna slav­né ces­to­va­tel­ky v čase Empry McCarthyové z roku 2354 a gla­di­á­to­ra Gaia z roku 95, popí­rá veš­ke­ré pří­rod­ní záko­ny. Není divu, že Farway chce pro­zkou­mat svou minu­lost a zjis­tit o ní všech­no, co se zjis­tit dá. U vstup­ních zkou­šek do vlád­ní­ho pro­gra­mu ces­to­vá­ní v čase ale neu­spě­je. Zdá se, že jeho zkouš­ku někdo zma­ni­pu­lo­val... Farwayovi nad­ří­ze­ní ale tvr­dí, že všech­no pro­běh­lo tak, jak mělo. Nezjistilo se žád­né naru­še­ní, tak­že Farwayova časo­ces­to­va­tel­ská skon­či­la ješ­tě dřív, než zača­la...

Tedy skon­či­la by, kdy­by Farway nena­šel jinou mož­nost. Nechal se najmout jako veli­tel lodi, kte­rá létá do minu­los­ti a kra­de pro čer­ný trh vzác­né dobo­vé arte­fak­ty. Během rutin­né zakáz­ky na palubě potá­pa­jí­cí­ho se Titaniku potká záhad­nou dív­ku, kte­rá má vel­ký zájem při­dat se k jeho posád­ce. Proč se o něj zají­má a jaké tajem­ství ukrý­vá?

Kniha Časoběžník, kte­rou napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Ryan Graudinová, zaujme nejen svou obál­kou, ale i ano­ta­cí. Cestování v čase, budouc­nost, odha­le­ní tajem­ství - to všech­no zní láka­vě. I hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí a záplet­ka taky není nej­hor­ší... Časoběžník pro­to mohl být vel­mi ori­gi­nál­ní young adult kni­hou.

Příběh je však vel­mi povrch­ní. Chybí pořád­né vysvět­le­ní, jak vlast­ně celé to ces­to­vá­ní v čase fun­gu­je a zob­ra­ze­ní budouc­nos­ti není věno­ván téměř žád­ný pro­stor. Víc než na samot­ný děj se autor­ka zamě­ři­la na vzta­hy, tak­že tady máme dvě osu­do­vé lás­ky na prv­ní pohled. Jedna z těchhle dvo­jic se milu­je, ale oba se trá­pí, pro­to­že si něchtě­jí říct, co k sobě cítí, a trvá jim sko­ro 300 strá­nek, dokud ve svém vzta­hu nějak pokro­čí. Naštěstí má ale­spoň dru­hý pár ve svých citech jas­no... Časoběžník je zkrát­ka kni­ha, kte­rá sli­bu­je víc, než může nabíd­nout.

Hodnocení: 60%

Časoběžník

Autorka: Ryan Graudinová

Originální název: Invictus

Vydáno: Fragment, 2019

Počet stran: 456


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77786 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71588 KB. | 13.06.2024 - 20:30:16