Kritiky.cz > Recenze knih > Ohnivý kamínek - napraví čert Matyáš svou chybu, když díky němu na svět uniknou špatné vlastnosti?

Ohnivý kamínek - napraví čert Matyáš svou chybu, když díky němu na svět uniknou špatné vlastnosti?

1afe7f2fefbbe2dc71951ed1f9d2c80f
1afe7f2fefbbe2dc71951ed1f9d2c80f
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0050143937 ohnivy kaminek a101f0f18961 v

V pekle bylo jed­no­ho dne živo. Až pří­liš. Strážce pekel­né knihov­ny byl roz­pá­le­ný do čer­ve­na, pro­to­že někdo slí­dil pod­le něj ve sta­rých spi­sech. Dohnal chu­mel mla­dých čer­tů a hned se pídil po tom, kdo to byl. Mladý čert Matyáš se uchech­tl. Napadlo ho totiž, že kdy­by staré­mu kni­hov­ní­ko­vi roz­kle­pl o čelo vajíč­ko, tak by mohl mít hned k veče­ři vol­ské oko. Knihovník ho viděl a vytá­hl ho za ucho ven s tím, jest­li o tom náho­dou něco neví. Matyáš, že ne. Ještě jim pohro­zil, že jest­li něko­ho z nich chy­tí v knihov­ně, bude toho setsa­kra­ment­sky lito­vat. Nakonec s brblá­ním ode­šel.

Knihovník neměl pronést to, co řekl. Matyáš se totiž roz­ho­dl jít do knihov­ny a nene­chat se chy­tit. Listoval pekel­ný­mi kni­ha­mi a hltal všech­no, co v nich bylo. Ovšem nedal si pozor a vypus­til do svě­ta Strach, Lhostejnost a Hloupost. V knihov­ně potkal i Čistou Lásku a ta mu o tom pově­dě­la, co vlast­ně udě­lal. Nakonec utek­la do svě­ta i ona a Matyáš zůstal sám. Zatím se Strach, Hloupost a Lhostejnost dosta­li nepo­zo­ro­va­ně do krá­lov­ství, kde pra­co­va­la kuchtič­ka Marjánka. Její milý byl kovář Kuba. Zatím se v pekle zjis­ti­lo, co se sta­lo. Knihovník Matyáše nača­pal a jed­ním lusk­nu­tím poslal Matyáše na svět, aby vše napra­vil.

Pohádka napsa­ná kla­sic­kým způ­so­bem. Myslím, že by se to mělo líbit kaž­dé­mu. Kromě milé pohád­ky je k vidě­ní plno krás­ných ilu­stra­cí. Čert Matyáš pěk­ně zava­ří Marjánce a Kubovi tím, že vypus­tí tři špat­né vlast­nos­ti, i když omy­lem do svě­ta. Má 80 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Ilona Fišerová
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 18. 04. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10248 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71637 KB. | 13.07.2024 - 15:17:32