Kritiky.cz > Fotbal > Fotbalová města – Barcelona

Fotbalová města – Barcelona

499 camp nou 11
499 camp nou 11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Barcelona je jed­no z nej­slav­něj­ších měst celé­ho Španělska. Nachází se v něm celá řada paměti­hod­nos­tí, ale všech­ny fot­ba­lo­vé fanouš­ky svě­ta zají­má něco jiné­ho – FC Barcelona. To je totiž jeden z před­ních svě­to­vých klu­bů. Avšak v tak­to vel­kém měs­tě samo­zřej­mě nehra­je pou­ze FC, tak­že se fanouš­ci mohou těšit i na der­by s měst­ským riva­lem Espanyolem.

Poměr fanoušků ve prospěch FC

Když porov­ná­me oba slav­né bar­ce­lo­n­ské klu­by co do počtu fanouš­ků, pak po celém svě­tě vyhra­je slav­něj­ší FC. Ostatně nemu­sí­me slo­ži­tě dohle­dá­vat fanouš­ky jed­not­li­vých cel­ků, pro­to­že se sta­čí podí­vat na počty fanouš­ků na soci­ál­ních sítích, kde dosta­ne­me poměr­ně jas­ný vzo­rek. Při pohle­du na Facebook zjis­tí­me, že FC Barcelona má více než 94 mili­o­nu fanouš­ků, zatím­co její měst­ský rival Espanyol má na ofi­ci­ál­ním pro­fi­lu pou­ze nece­lých 400 tisíc fanouš­ků, což je obrov­ský roz­díl. Podobný roz­díl je mezi počty fanouš­ků i v reál­ném svě­tě, pro­to­že FC Barcelona je oprav­do­vý feno­mén. Ostatně úspěš­né klu­by láka­jí mno­hem více lidí. Espanyol na výraz­né úspě­chy čeká a na kon­tě dopo­sud nemá žád­né vítěz­ství ve špa­něl­ské nej­vyš­ší sou­tě­ži. Určitou útě­chu před­sta­vu­je zisk něko­li­ka domá­cích pohá­rů.

Politický podtext derby

Mezi klu­by z jed­no­ho měs­ta bývá vel­ká riva­li­ta a neji­nak je tomu i v pří­pa­dě bar­ce­lo­n­ských cel­ků. Ovšem Španělsko je spe­ci­fic­ké a bar­ce­lo­n­ské der­by má jed­no­ho mno­hem vět­ší­ho kon­ku­ren­ta – El Clásico, což je sou­boj mezi Realem Madrid a FC Barcelonou. El Clásico pat­ří k nej­sle­do­va­něj­ším zápa­sům na svě­tě, zatím­co bar­ce­lo­n­ské der­by je spí­še lokál­ní zále­ži­tos­tí. Vzájemný duel Espanyolu s FC se nazý­vá El der­bi Barceloní, což v pře­kla­du zna­me­ná Barcelonské der­by. Barcelonské der­by má i urči­tý poli­tic­ký pod­text, jeli­kož hrdý kata­lán­ský lid se nesmí­řil s krá­lov­ským pat­ro­ná­tem a koru­nou v logu klu­bu, tak­že část Barcelonských vidí Espanyol jako zrád­ce lidu.

Rivalita od dávných časů

Každé měst­ské der­by s sebou nese jis­tou riva­li­tu a v zása­dě vůbec nezá­le­ží na tom, jak vel­ká je pří­pad­ná výkon­nost­ní pro­past. Ostatně ne nadar­mo se u nás vži­lo, že der­by nemá favo­ri­ta. Slavná FC Barcelona byla zalo­že­na v roce 1899, zatím­co riva­lo­vé z Espanyolu vznik­li o rok poz­dě­ji. Vznik Espanyolu mají na svě­do­mí kata­lán­ští stu­den­ti a název byl vybrán s ohle­dem na to, aby se od měst­ské­ho riva­la co nej­ví­ce odli­šo­val. Zatímco FC Barcelona byla zalo­že­na jako mezi­ná­rod­ní klub, Espanyol měl být týmem domá­cím. FC Barcelona má oko­lo 150 tisíc čle­nů, zatím­co měst­ský rival čítá jen oko­lo 35 tisíc čle­nů. V obdob­ném pomě­ru se dělí i pro­stor v rám­ci médií. Počátky nevra­ži­vé riva­li­ty mezi klu­by nastal v sezó­ně 1911/1912, kdy se v pohá­ru Copa Ciudad La-Riva, kte­rý se hrál na bar­ce­lo­n­ském Campo de la Industrial, dosta­ly na řadu vzá­jem­né uráž­ky, agre­siv­ní cho­vá­ní a pře­hna­ná tvr­dost akté­rů utká­ní. Všechno vyvr­cho­li­lo zra­ně­ním bran­ká­ře FC.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • VideoTip: Váha Vody16. srpna 2002 VideoTip: Váha Vody Sean Penn ve vynikajícím thrilleru režisérky Kathryn Bigelow... V roce 1873 byly na Shaolských ostrovech spáchány dvě brutální vraždy, z nichž byl nakonec obviněn přistěhovalec Louis […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Ilustrátorská mateřská - 1530. srpna 2021 Ilustrátorská mateřská - 15 Posted in Komiks
  • MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé4. října 2019 MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé ONDŘEJ PROVAZNÍK (1978) Narozen v Praze. Absolvoval žurnalistiku na FSV UK v Praze a obor scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Debutoval společně s Martinem Duškem celovečerním […] Posted in Profily osob
  • Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film1. května 2024 Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film Kaskadér, v anglickém originálu The Fall Guy, je nový film od režiséra Davida Leitche (Deadpool 2, Bullet Train). Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) se v něm pokouší najít ztracenou […] Posted in Filmové recenze
  • Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš.23. prosince 2004 Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš. Je jedna hodina ráno, ruce se mi třesou, jako kdybych měl absťák, a tvář mám bělejší než poslední verze Michaela Jacksona. Znalci zombie žánru si již jistě oprašují své střelné […] Posted in Filmové recenze
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […] Posted in Speciály
  • Down to Hell (1997)30. července 2020 Down to Hell (1997) Kitamura dokázal i ve svých úplných začátcích, že mu k natočení slušné podívané stačí i minimální rozpočet.  Čtveřice mladíků si našla opravdu netradiční způsob zábavy. Unášejí […] Posted in Horory
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Šťastně až do smrti3. září 2022 Šťastně až do smrti Netflix překvapil slušným Dánským Thrillerem o nevěře. Film začíná jako klasický Drama/Thriller o manželském páru, kde vše zdá se být v pořádku, dokud manželka nezačne manžela […] Posted in Krátké recenze
  • Point Blank23. července 2019 Point Blank Netflix si na letošní léto přichystal hned několik zajímavých titulů, nejenom aby částečně konkuroval těm největším letním flákům mířícím do českých a slovenských kin, ale aby také […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58051 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72287 KB. | 19.05.2024 - 07:03:50