Kritiky.cz > Recenze knih > Odbočka v lesích

Odbočka v lesích

odbocka v lesich
odbocka v lesich
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Parta mla­dých přá­tel, kte­rá se zná od střed­ní ško­ly, plá­nu­je, kam vyra­zí na letoš­ní dovo­le­nou. Trochu mají pocit, že to tře­ba bude jejich posled­ní spo­leč­ná dovo­le­ná, než začnou zaklá­dat rodi­ny. Přes urči­té nesho­dy nako­nec pad­ne roz­hod­nu­tí, že letos to nebu­de žád­né moře, ale vyra­zí do sru­bu v zapad­lé čás­ti Beskyd. Zní to jako fajn dovo­le­ná užít si vol­no, relax a poho­du v kli­du lesů bez vel­ké návštěv­nos­ti lidí… Jenže zdá­ní mnoh­dy kla­me.

Čtenář se násled­ně dozví­dá, jak nápad vzni­kl, kdo s ním při­šel, čímž tak tro­chu pozná­vá jed­not­li­vé posta­vy par­ty. Věřte, že někte­ré oso­by vám budou sym­pa­tic­ké více, jiné méně. Partu tvo­ří dva páry a dva lichý jedin­ci. První polo­vi­nu kni­hy zabí­rá pří­pra­va na dovo­le­nou a ces­ta na ní, kdy může­te zjis­tit více o cha­rak­te­ru postav.

Michael k dovo­le­né, aby to bylo to správ­né dob­ro­druž­ství, zakou­pil i sta­rou mapu a navi­ga­ci z antikva­ri­á­tu, pře­ci se nebu­dou řídit dle moder­ních tech­no­lo­gií. Jelikož nestí­ha­jí, zkrá­tí si ces­tu odboč­kou v lese, znač­ka zákaz vjez­du a pak násled­ně sle­pá uli­ce je nepři­mě­je změ­nit roz­hod­nu­tí a pak se postup­ně začí­na­jí dít věci… Co z toho je fan­ta­zie jedin­ců a co holá sku­teč­nost? Les najed­nou začí­ná být div­ný, nebo se jim to jenom zdá? Proč se tam nikdo necí­tí dob­ře? Hrozí jim sku­teč­ně nebez­pe­čí?

První polo­vi­na je tako­vý hod­ně poma­lý roz­jezd, kdy se tak nějak stá­le nic nedě­je a čte­nář netr­pě­li­vě čeká, kdy to začne mít spád. Autorce nelze upřít, že poslé­ze je cítit napě­tí, člo­věk je při­ko­va­ný ke kníž­ce a nemů­že se odtrh­nout, pro­to­že s napě­tím čeká, co při­jde v násle­du­jí­cích chví­lích a kdy se začne něco dít.  Co se v lese děje, co je na něm špat­ně? Nakonec člo­věk čeká na rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu, na něja­ké vysvět­le­ní, poin­tu.

Věřím, že plno lidem se kníž­ka bude líbit. Za sebe musím říct, že s kon­cem při­šlo vcel­ku zkla­má­ní. Chvíli jsem pře­mýš­le­la, zda to jako bylo vše? Ano, motiv je doce­la uvě­ři­tel­ný, ale asi na můj vkus už je to tako­vé pře­hna­né. Nicméně kníž­ce nelze upřít vel­kou dáv­ku napě­tí. Přijde mi svým způ­so­bem ško­da, že vlast­ně půl kni­hy je tak nějak o ničem. Postavy z par­ty jsou taky tako­vé hod­ně zvlášt­ní, roz­po­ru­pl­né osob­nos­ti, člo­věk si někdy říká, proč spo­lu vlast­ně ješ­tě stá­le kama­rá­dí. Na dru­hou stra­nu cha­rak­te­ry postav jsou tak nějak doce­la dob­ře uvě­ři­tel­né, doká­žu si úpl­ně před­sta­vit i tako­vé oso­by v reál­ném živo­tě.  Postavy budou v mno­ha čte­ná­řích asi vyvo­lá­vat růz­né emo­ce, od sym­pa­tií až po nevra­ži­vost.

Jako tako­vou nená­roč­nou kníž­ku s napě­tím dopo­ru­ču­ji, ale asi lep­ší nemít něja­ká vel­ká oče­ká­vá­ní. Maximálně může kni­ha jen mile pře­kva­pit, což se u mě nesta­lo, mož­ná spíš nao­pak.


Autor: Kateřina Karolová

Nakladatelství: XYZ

Žánr: thriller, mys­te­ry

Počet stran: 256

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun25. dubna 2024 Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun V tuto sobotu večer se připravte na další vzrušující epizodu Superlovu, kde šest soutěžících se postaví k výzvě až do poslední chvíle, a to včetně nečekaných příběhů, které vás rozesmějí i […] Posted in Reality show
  • DOPIS Z MNICHOVA25. dubna 2024 DOPIS Z MNICHOVA Máte-li chuť si přečíst skvěle napsaný krimi román od trojnásobného držitele ceny za nejlepší švédskou detektivku od Hakana Nessera, určitě si nenechte ujít jeho knižní novinku Dopis z […] Posted in Recenze knih
  • Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení24. dubna 2024 Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení V 18. epizodě Survivor Česko & Slovensko, která se vysílá dnes večer na Voyo, se dozvíme, kdo tentokrát opustí ostrov. Minulá epizoda zanechala dozvuky na obou kmenech, Titánech a […] Posted in Reality show
  • Kulíškovy neposedné příběhy28. března 2024 Kulíškovy neposedné příběhy Víte, jak vypadají boty žaluďáčky a kdo jsou úplničky? Máte rádi dobrodružství? Tak právě vám je určena novinka s názvem Kulíškovy neposedné příběhy, jehož autorkou je moje velmi oblíbená […] Posted in Recenze knih
  • MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery"24. března 2024 MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery" Marvels je volným pokračováním filmu Captain Marvel z roku 2019, ale milovníky "Marvelovek" si asi zas až tolik moc nezíská a nepotěší. Tento film si spíše užijí a oblíbí mladí teanageři, […] Posted in Filmové recenze
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Zločin a vášně za rady Vacátka12. listopadu 2023 Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně diváků však ví, že předobrazem této postavy byl skutečný policejní rada Josef Vaňásek. Krmi příběhy […] Posted in Recenze knih
  • Noční slunce- dobrodružný příběh pro všechny děti7. října 2023 Noční slunce- dobrodružný příběh pro všechny děti Máte rádi dobrodružství? Hledáte pro své děti příběh plný napětí? Chcete podpořit fantazii vašich dětí? Tak právě vám je určena kniha s názvem Noční slunce, jejíž autorem je Jiří Březina, […] Posted in Recenze knih
  • Bostonský škrtič28. září 2023 Bostonský škrtič Filmy, které byly natočeny podle skutečných události a zločinů, anebo z části z nich alespoň čerpají, vždycky lákaly mou velkou pozornost. Nebylo tomu ani u Bostonského škrtiče, o němž […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32243 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72252 KB. | 21.05.2024 - 13:09:07