Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Gal Gadot: Z kamerové zkoušky až po politickou kontroverzi

Gal Gadot: Z kamerové zkoušky až po politickou kontroverzi

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gal Gadot: „Když jsem se účast­ni­la kon­kur­zu na film Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016), nevě­dě­la jsem, že je to role Wonder Woman. Režisér Zack Snyder mě požá­dal o kame­ro­vou zkouš­ku. To bylo muče­ní. Hledali šest nebo sedm dívek, všech­ny jsme byly v oddě­le­ných pří­vě­sech a bylo nám řeče­no, abychom zůsta­ly uvnitř, dokud nás neza­vo­la­jí. Čekání je můj nepří­tel čís­lo jed­na a já jsem se z toho zbláz­ni­la. Tak jsem se roz­hod­la, že si pus­tím Beyoncé. „Kdo řídí svět? Holky! Začala jsem tan­čit a necha­la jsem svou úzkost ode­jít. Děkuji ti, Beyoncé!“

O reak­ci fanouš­ků na její obsa­ze­ní do role Wonder Woman: „Říkali, že jsem moc hube­ná a mám moc malá prsa...“ „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Říkali, že mám moc vel­kou hla­vu a moje tělo je jako koš­tě. Já sne­su všech­no. Jsou to jen prázd­né řeči. Chápu, že část toho, co dělám, zna­me­ná být odha­le­ná. A sou­čás­tí toho, že jsem odha­le­ný, je být pod pal­bou.“

Gadotin film „Wonder Woman“ z roku 2017 byl v Libanonu zaká­zán, pro­to­že Gadot, je izra­el­skou občan­kou a Libanon je ofi­ci­ál­ně ve váleč­ném sta­vu s Izraelem. Stejně jako úřa­dy v Tunisku a Kataru, kte­ré film zaká­za­ly, bylo ofi­ci­ál­ním „vysvět­le­ním“ záka­zu fil­mu v Libanonu to, že Gadotová vyjá­d­ři­la pozi­tiv­ní názo­ry na svou zemi (a IDF) spo­lu s nega­tiv­ní­mi názo­ry na pales­tin­skou tero­ris­tic­kou sku­pi­nu Hamás, což zna­me­ná, že kdy­by byla Gadotová anti­si­o­nist­ka, film by vůbec neza­ká­za­li.

„Rozhodně mám sil­ný smy­sl pro svou židov­skou a izra­el­skou identi­tu. Absolvoval jsem dvou­le­tou vojen­skou služ­bu, byl jsem vycho­ván v židov­ském, izra­el­ském rodin­ném pro­stře­dí, tak­že mé dědic­tví je pro mě samo­zřej­mě vel­mi důle­ži­té. Chci, aby lidé měli z Izraele dob­rý dojem. Necítím se být vel­vy­slan­cem své země, ale o Izraeli hod­ně mlu­vím - rád lidem vyprá­vím o tom, odkud pochá­zím, a o svém nábo­žen­ství.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Gal Gadot!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30567 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71765 KB. | 19.06.2024 - 00:45:54