Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Harrison Ford odmítl hrát v Schindlerově seznamu kvůli postavě Indiany Jonese: Rozhodnutí, které otevřelo cestu Liamu Neesonovi

Harrison Ford odmítl hrát v Schindlerově seznamu kvůli postavě Indiany Jonese: Rozhodnutí, které otevřelo cestu Liamu Neesonovi

Photo © 1993 Universal Pictures
Photo © 1993 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harrison Ford byl prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli ve fil­mu Schindlerův seznam (1993), ale odmí­tl s tím, že někte­ří lidé by neby­li schop­ni dohléd­nout přes jeho posta­vu Indiana Jonese na význam fil­mu.

Měsíce před­tím, než zís­kal titul­ní roli, se Liam Neeson uchá­zel o tuto roli, ale v domně­ní, že ji nikdy nedo­sta­ne, při­jal mís­to toho nabíd­ku zahrát si po boku budou­cí man­žel­ky Natashy Richardson v broadwa­yském obno­ve­ném před­sta­ve­ní Eugena O’Neilla „Anna Christie“ v newy­or­ském Criterion Center v roce 1993. Jednoho veče­ra po před­sta­ve­ní byl Neeson v šat­ně, když zakle­pá­ní na dve­ře ozná­mi­lo pří­chod Stevena Spielberga, man­žel­ky Kate Capshawové a její mat­ky. Poté, co Spielberg svou ženu a tchy­ni před­sta­vil, Neeson star­ší ženu objal způ­so­bem, kte­rý Capshawové utkvěl v pamě­ti a kte­rá poz­dě­ji man­že­lo­vi Stevenovi pozna­me­na­la: „Přesně tak by to udě­lal Oskar Schindler.“ O týden poz­dě­ji se Neesonovi ozval Spielberg s nabíd­kou hlav­ní role.

O roli Oskara Schindlera pro­je­vil zájem Kevin Costner, kte­rý dokon­ce Spielberga osob­ně kon­tak­to­val s tím, že by roli hrál zadar­mo, ale Spielberg dal před­nost obsa­ze­ní rela­tiv­ně nezná­mé­ho Neesona, aby herec svou hvězd­nos­tí posta­vu nepře­vál­co­val.

Neeson cítil, že Schindler rád pře­chyt­ra­čil nacis­ty, kte­ří ho pova­žo­va­li tak tro­chu za šaš­ka. „Nebrali ho úpl­ně váž­ně a on toho plně vyu­ží­val.“ „To je pro něho vel­mi důle­ži­té. Aby mu Spielberg pomohl při­pra­vit se na roli, uká­zal Neesonovi ukáz­ky z fil­mů o gene­rál­ním ředi­te­li spo­leč­nos­ti Time Warner Stevu Rossovi, kte­rý měl cha­risma, jež Spielberg při­rov­nal k Schindlerovu. Našel také nahráv­ku Schindlerova pro­je­vu, kte­rou Neeson stu­do­val, aby se nau­čil správ­nou into­na­ci a výš­ku hla­su.

Když se Spielberg po čty­ři­a­tři­ce­ti letech od pře­ru­še­ní stu­dia vrá­til na Cal State Long Beach, aby zís­kal baka­lář­ský titul, jeho pro­fe­sor fil­mo­vé vědy při­jal ten­to film mís­to krát­ké­ho stu­dent­ské­ho fil­mu, kte­rý byl obvykle vyža­do­ván k absol­vo­vá­ní kur­zu. Tento film už Spielbergovi vyne­sl Zlaté gló­by a Oscary za nej­lep­ší režii a nej­lep­ší film. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Oskare Schindlere!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34916 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71844 KB. | 21.06.2024 - 18:36:34