Kritiky.cz > Zajímavosti > Rocky III

Rocky III

R3
R3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rocky, kte­rý ve dru­hém díle zví­tě­zil ve vyčer­pá­va­jí­cím odvet­ném sou­bo­ji s šam­pi­ó­nem Apollo Creedem, se stal mis­trem svě­ta všech váho­vých kate­go­rií. Je z něj boháč a mohl by si uží­vat spo­ko­je­né­ho živo­ta. Na obzo­ru se však obje­vu­je nové nebez­pe­čí. Kdykoli se Rocky obje­ví v rin­gu, sle­du­je ho z povzdá­lí hrů­zu nahá­ně­jí­cí a krve­lač­ný sva­lo­vec Clubber Land. Ze svých sou­pe­řů dělá kaši a brou­sí si zuby na Rockyho mis­trov­ský titul. Rockyho sta­rý tre­nér a pří­tel Mikey brzy zpo­zo­ru­je nebez­pe­čí a uvě­do­mí si, že pro­ti Clubberovi, plné­mu nená­vis­ti a vzte­ku nemá Rocky šan­ci. Několik let se mu daří hro­zí­cí střet­nu­tí odvra­cet a odda­lo­vat. Jednoho dne však Clubber Rockyho veřej­ně ura­zí a poda­ří se mu dosáh­nout cíle. Zanedlouho sto­jí oba sou­pe­ři pro­ti sobě v rin­gu. Už ve dru­hém kole však jde Rocky k zemi. Je poní­že­ný, zesměš­ně­ný, celý jeho svět se zhrou­til a navíc zemřel Mikey. Na scé­nu se však vra­cí Apollo Creed, ten­to­krát ne jako sou­peř, ale jako pří­tel, pomoc­ník a rád­ce. Rocky, naba­že­ný a zle­ni­vě­lý slá­vou, ztra­til for­mu, jis­kru a své pověst­né odhod­lá­ní. Apollo jej vez­me na před­měs­tí, kde tré­nu­jí mla­dí boxe­ři a Adrian ho pře­svěd­čí, že se trau­ma­tu nezba­ví, pokud opět nevstou­pí do rin­gu, aby Clubberovi uká­zal, kdo je sku­teč­ným pánem rin­gu.Zajímavosti k fil­mu:

-          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil přes 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech.

-          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho o pusu když tré­nu­je v tělo­cvič­ně.

-          Jeden z komen­tá­to­rů zápa­su je sku­teč­ný tele­viz­ní hla­sa­tel Dennis James.

-          Udělat tré­nink Clubber Langa v sute­ré­nu, kde vyu­ži­vá k tré­nin­ku vše, co mu pří­jde pod ruku, byl nápad Mr. T, kte­rý sku­teč­ně v mlá­dí takhle tré­no­val, pro­to­že neměl na posi­lo­va­cí vyba­ve­ní pení­ze.

-          V původ­ním scé­ná­ři nebyl Clubber Lang hlav­ní posta­va. Poté co ale Stallone viděl Mr. T v jed­né tele­viz­ní sou­tě­ži, roz­ho­dl se pře­tvo­řit Clubber Langa na hlav­ní­ho sou­pe­ře.

-          Souboj Rockyho a Thunderlipse se natá­čel 10 dní.

-          Filmový debut Mr. T.

-          Socha Rockyho je vyro­be­na z bron­zu, váží 360 kg a měří 2,5 met­ru.

-          Hulk Hogan při­jal pozvá­ní k účas­ti na fil­mu po wrest­lin­go­vém zápa­se se zápas­ní­kem jmé­nem André the Giant v Shea Stadium.

-          Původně chtěl Sylvester Stallone pou­žít píseň „Another One Bites the Dust“ od Queen, namís­to „Eye of the Tiger“ od Survivor.

-          Z celé série je Rocky III nej­ob­lí­be­něj­ší díl Carla Weatherse.

-          O roli Clubbera Langa se uchá­ze­lo 1200 lidí.

-          Toto měl být posled­ní díl z tri­lo­gie o Rockym.


Foto: MGM


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95079 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72693 KB. | 12.04.2024 - 20:03:10