Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hitman: Agent 47 - zvládnutá nádoba s vysoce průměrným obsahem

Hitman: Agent 47 - zvládnutá nádoba s vysoce průměrným obsahem

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní recen­ze je v blo­go­vé sek­ci „Recenze do 100 slov“, tahle bude troš­ku del­ší...

Herního Hitmana jsem si oblí­bil hlav­ně kvů­li hlav­ní posta­vě.

Film z roku 2007 jsem vypus­til po shléd­nu­tí a na nové­ho holo­hla­vé­ho chla­pí­ka s kódem na zátyl­ku nara­zil téměř náho­dou při hle­dá­ní zce­la jiné­ho trai­le­ru.

Filmaři se zača­li koneč­ně tro­chu při­bli­žo­vat tomu, jak by měl Pan 47 fun­go­vat, jakým způ­so­bem pra­cu­je a jak se pohy­bu­je v pro­stře­dí.

V tom momen­tě se ale někde zasek­li a nezby­la jim už ener­gie na to, aby posta­vu s poměr­ně boha­tou her­ní his­to­rií zku­si­li zasa­dit aspoň do mise, kte­rá by Hitmana byla hod­na. Dostáváme tak řeme­sl­ně sluš­ně odve­de­nou prá­ci, ale záplet­ku a její prů­běh napros­to stu­pid­ní. Připomíná to por­no­fil­my a por­no­kli­py na někte­rých webech, kdy máte v posuv­ní­ku pře­hrá­ní ozna­če­ny body, kdy začí­na­jí jed­not­li­vé sexu­ál­ní pasá­že a tech­ni­ky.

U Hitmana si tak může­te ozna­čit prv­ní střet­nu­tí, útěk, vysvět­lo­vá­ní, pro­blémy, setká­ní a tak dále až do finál­ní pře­střel­ky. Divákova mysl bude při­tom postup­ně odškr­tá­vat všech­ny toli­krát opa­ko­va­né scé­ny a klišé.

Akce samot­ná není vůbec zlá a roz­hod­ně pat­ří k lep­ším strán­kám fil­mu. To ostat­ní je ovšem bída.

Krome toho má Hitman ješ­tě jed­nu klí­čo­vou vadu a tou je věk hlav­ní posta­vy. Friend se sice typo­vě na toho­to zabi­já­ka hodí, ale chy­bí mu ješ­tě tako­vých deset pat­náct let, aby vypa­dal jako sku­teč­ně stro­jo­vě chlad­ný zabi­ják a ne jako finanč­ní porad­ce, kte­rý si rov­ná kra­va­tu před prv­ním jed­ná­ním o život­ním pojiš­tě­ní.

Tak snad někdy při­š­tě už se do Hitmana oprav­du tre­fí­me. Ten chla­pík by si to zaslou­žil.

Blog auto­ra.


Podívejte se na hodnocení Hitman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06374 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72204 KB. | 18.05.2024 - 09:08:45