Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nemilosrdní - 65 %

Nemilosrdní - 65 %

Nem2
Nem2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Serge Buren je poli­cajt, kte­rý žije v Paříži, měs­tu plné­ho zlo­čin­ců. Jeho kole­go­vé jsou nejen chytří, ale také mají své meto­dy vyři­zo­vá­ní účtů se zlo­čin­ci. Společně se vydá­va­jí den­no­den­ně do boje s neka­lý­mi živly, což se jim také daří. Bohužel ale pou­ží­va­jí meto­dy, kte­ré se ne vždy setká­va­jí s pocho­pe­ním kole­gů a nad­ří­ze­ných. Díky tomu se s nimi dostá­va­jí do spo­ru, ale i tak má jejich prá­ce smy­sl. Problém nastá­vá, když se obje­ví ban­da lupi­čů, kte­ří se neští­tí nejen pře­pa­dá­vat ban­ky a kle­not­nic­tví, ale není jim cizí ani něko­ho zabít. Sergeův tým má ale pro strach udě­lá­no, a pro­to se vydá­va­jí po sto­pách zlo­čin­ců, i když to může stát nemá­lo obě­tí.

Nem1Scénář fil­mu napsa­li spo­leč­ně Francois Loubeyre a Tristan Schulmann. Pro Loubeyreho je to prv­ní scé­nář, zatím­co pro Schulmanna už tře­tí. Společně napsa­li scé­nář k akč­ní­mu, a také kome­di­ál­ní­mu sním­ku. Režie sním­ku se pak ujal Benjamin Rocher, pro kte­ré­ho je to tepr­ve tře­tí nato­če­ný film (Zombie Apokalypsa, Goal of the Dead).

Hlavní posta­vu Burena si zahrál zná­mý fran­couz­ský herec Jean Reno (Leon, Purpurové řeky). Postavu star­ší­ho a zku­še­né­ho poli­caj­ta zahrál skvě­le. Určitě k tomu při­spě­lo i to, že se ztvár­ně­ním poli­caj­ta má leti­té zku­še­nos­ti. Jen je ško­da, že nedo­stal více pro­sto­ru uká­zat své emo­ce. Díky tvůr­cům fil­mu nemu­sel ani Reno pří­liš bojo­vat, což nao­pak s gustem zvlád­li jeho mlad­ší kole­go­vé. Jeho par­ťá­ka Cartiera ztvár­nil Alban Lenoir, kte­rý se kro­mě herec­tví věnu­je také spi­so­va­tel­ské drá­ze a kaska­dér­ství. Svoji posta­vu zahrál s nad­še­ním a ener­gií, kte­rá se oče­ká­vá od mla­dé­ho her­ce. Kromě poli­caj­ta si zahrál i milu­jí­cí­ho man­že­la a budou­cí­ho otce. Dvojici dopl­ňu­je kole­gy­ně Margaux, kte­rou ztvár­ni­la Caterina Murino (Casino Royale, Manželka mého part­ne­ra). Roli krás­né poli­cajt­ky zahrá­la dob­ře. Její posta­va je nejen schop­ná, ale také krás­ná, což vede k uta­je­né­mu vzta­hu. Šéfa poli­cej­ní­ho oddě­le­ní Beckera, kte­rý je na své pod­ří­ze­né přís­ný a nesmlou­va­vý, ztvár­nil Thierry Neuvic (Tátové na nedě­li). Ten je zná­mý hlav­ně z tele­vi­ze, ale v posled­ních letech se pro­sa­zu­je hlav­ně ve fil­mech. Roli šéfa zahrál dob­ře, zvlá­dl i drs­něj­ší polo­hu své posta­vy.

Nem2Režisérem fil­mu je Benjamin Rocher, pro kte­ré­ho je to tepr­ve tře­tí režie. Nemilosrdní jsou ale prv­ním fil­mem, kte­rý se zabý­vá zlo­či­nem a jeho vyšet­řo­vá­ním. Akční scé­ny jsou nato­če­ny vel­mi dob­ře a reál­ně, bez zby­teč­ných tri­ků či dal­ších vymo­že­nos­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.

Tvůrcům fil­mu se poda­ři­lo nato­čit akč­ní detek­tiv­ní sní­mek, kte­rý je obo­ha­cen o vtip­né scén­ky či dia­lo­gy, kte­ré film odleh­čí a záro­veň poba­ví divá­ky. Stopáž sním­ku je 90 minut, během kte­rých se divák ani chvil­ku nenu­dí.

Protože se jed­ná o fran­couz­ský film, není nijak věko­vě ome­zen pro divá­ky. Vzhledem k akč­ním a bojo­vým scé­nám bych dopo­ru­či­la věko­vou hra­ni­ci 12 let.


Podívejte se na hodnocení Nemilosrdní na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Pavel

Proboha, dnes si kaž­dý mys­lí, že může psát recen­ze. Tohle je jak na úrov­ni sed­má­ka základ­ní ško­ly. Ten zahrál skvě­le, hrá­la dob­ře, navíc je krás­ná.. bože..

Jiří Borový

Každý musí nějak začít 🙂 Chtěl bych vidět Vás, jak napí­še­te recen­zi... Asi by dopadla jako z 6. tří­dy.

  • V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla13. ledna 2024 V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla Asi již tradičně nám jako v posledních několika letech na jedné ze streamovacích služeb přistál nový akčňák s Kevinem Hartem v hlavní roli. V roce 2022 to byl Muž z Toronta od Netflixu, […] Posted in Filmové recenze
  • Mission: Impossible17. července 2023 Mission: Impossible V roce 1996 byl natočen akční špionážní film Mise: Impossible. Režisérem byl Brian De Palma a hlavní roli ztvárnil Tom Cruise. Scénář napsali David Koepp a Robert Towne, a příběh vytvořili […] Posted in Speciály
  • V Praze se natáčí adaptace párty hry "Vlkodlak" od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli8. července 2023 V Praze se natáčí adaptace párty hry "Vlkodlak" od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli V Praze byla oficiálně zahájena produkce nové filmové adaptace populární francouzské karetní hry Les Loups Garous de Thiercelieux s názvem The Werewolves of Miller Hollow nebo jen Werewolf […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Magická hlubina15. března 2022 Magická hlubina Magická hlubina je francouzsko-italský film, na jehož scénáři, koprodukci a režii se podílel Luc Besson, který byl uveden do kin v roce 1988. Tento generační film je volně založen na […] Posted in Speciály
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.2. září 2021 Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to. Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - První díl z Oktalogie.25. května 2021 Mission: Impossible - První díl z Oktalogie. Agent IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) byl nařčen z toho, že zradil svou agenturu a prodal přísně tajné informace. Hunt je tak nucen závodit s časem, aby dokázal svou nevinu… a odhalil […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25140 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72135 KB. | 24.02.2024 - 19:54:07