Kritiky.cz > Články > Režisér Zdeněk Troška natočí novou komedii z vesnického prostředí

Režisér Zdeněk Troška natočí novou komedii z vesnického prostředí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér ZDENĚK TROŠKA nato­čí novou kome­dii z ves­nic­ké­ho pro­stře­dí BABOVŘESKY.aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny.
S novou kome­dií ve „slun­ce­se­nov­ském“ až „zvo­no­koském“ sty­lu při­chá­zí scé­náris­ta a reži­sér Zdeněk Troška. Už 22. květ­na začne v již­ních Čechách natá­čet nový film BABOVŘESKY.aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny.
Diváci a  milov­ní­ci kla­sic­kých Troškových vese­lých kome­dií se tak mohou těšit na zná­mé herec­ké tvá­ře a spous­tu legra­ce.

V leh­kém nad­hle­du a kome­di­ál­ní nad­sáz­ce bude­me sle­do­vat vrší­cí se řadu až neu­vě­ři­tel­ných sou­her náhod a nedo­ro­zu­mě­ní, kte­ré zamo­ta­jí hla­vu hlav­ním akté­rům pří­bě­hu v obci Babovřesky kde­si u Budějic.

Podtitulek „z dopi­su ven­kov­ské drb­ny“ napo­ví­dá, že na scé­nu vstu­pu­jí míst­ní zbož­né ženy v čele s Horáčkovou, „uni­ver­zál­ní“ drb­nou, kte­rá pra­cu­je na obec­ním úřa­dě a sedá v kos­te­le v prv­ní lavi­ci. O všem ví, od vše­ho má klí­če, všu­de byla dva­krát. a oso­bu­je si prá­vo do vše­ho zasa­ho­vat a mlu­vit.
A prá­vě do této vís­ky kon­cem jara při­jíž­dí nový farář. Zbožné ženy čeka­jí váže­né­ho staré­ho důstoj­né­ho pána, ale z auta vysko­čí mla­dý, spor­tov­ní, asi tři­ce­ti­le­tý kluk a tím to vlast­ně všech­no začí­ná.

Pro kome­dii si tvůr­ci fil­mu vybra­li jiho­čes­ké ves­nič­ky ve sty­lu sel­ské­ho baro­ka - Netolice, Pištín, Záboří, Dobčice. Ty budou ústřed­ním dějiš­těm pří­bě­hu, kde roz­hod­ně nebu­dou chy­bět své­ráz­né ves­nic­ké posta­vič­ky v podá­ní zná­mých čes­kých her­ců - farář, bab­ky - pra­vé ves­nic­ké drb­ny, sta­ros­ta, i  dal­ší obča­né malé vís­ky.
Do celé­ho děje je ale zasa­ze­na také lás­ka, žár­li­vost, závist, intri­ky a pře­de­vším - spous­ta humor­ných oka­mži­ků, v nichž se i mož­ná někte­ří pozna­jí.
Jak sám Zdeněk Troška pro­zra­zu­je - „Je to pros­tě film tak ´tro­chu´ ze živo­ta.“

Do hlav­ních rolí obsa­di­li tvůr­ci her­ce zvuč­ných jmen: Lukáše Langmajera, Janu Synkovou, Veroniku Žilkovou, Lucii Plekancovou Vondráčkovou, Pavla Kikinčuka a Martina Krause. Dále se ve fil­mu ve ved­lej­ších rolích obje­ví: Miroslav Noga, Jiří Pecha, Lubomír Kostelka, Norbert Lichý a mno­ho dal­ších.

Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci. Zápletka se točí oko­lo fará­ře s tro­chu netra­dič­ním a dvoj­smy­sl­ným jmé­nem, kte­rý do ves­ni­ce při­chá­zí půso­bit jako duchov­ní.
To ješ­tě netu­ší, co tu na něj čeká, co všech­no bude muset řešit a prá­vě díky tomu se ode­hrá­vá spous­ta humor­ných situ­a­cí.

O tom, že někte­ré věci ve fil­mu mají reál­ný základ a že vlast­ně všech­no tak nějak vychá­zí ze živo­ta, pře­svěd­ču­je i Zdeněk Troška.
.. „Vesnička s  fik­tiv­ním názvem Babovřesky vznik­la pře­smyč­kou obce Žabovřesky, kde můj asi­s­tent a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Marek Kališ byd­lí i se svou rodi­nou. Jak jsem již řekl, někte­ří se v tom mož­ná i pozna­jí.
Nechybí tře­ba ani míst­ní drb­na ´Božena Němcová´, ale i dal­ší reál­ná jmé­na, kte­rá jsem tak tro­chu pře­ne­sl do samot­né­ho děje.“
říká reži­sér a autor scé­ná­ře Zdeněk Troška.

Ten jak zná­mo rád sbí­rá útrž­ky ze živo­ta oby­čej­ných lidí a pře­ná­ší je bri­lant­ně na fil­mo­vé plát­no. Vždyť jeho asi nej­slav­něj­ší kome­die - tri­lo­gie Slunce, seno.. jsou toho jas­ným důka­zem a při kaž­dé tele­viz­ní reprí­ze trha­jí divác­ké rekor­dy!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit9. září 2021 Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit S tím, jak jsme neustále v jednom kole, se čím dál více zajímáme o to, jak získat energii. Přijít ale na správné řešení nemusí být snadné. Na tělo má vliv naše fyzické zdraví, duševní […] Posted in Ze života
  • Telefon pana Harrigana10. října 2022 Telefon pana Harrigana 8/10 – Velice svérázná záležitost, která sází výhradně na tíživou atmosféru a od začátku až do samého konce si nadmíru schopně pohrává s psychikou diváka. Snímek se navíc překvapivě […] Posted in Krátké recenze
  • Planet Alpha: Nádherná atmosférická hra, nebo naleštěná bída?26. prosince 2023 Planet Alpha: Nádherná atmosférická hra, nebo naleštěná bída? Dnes se tak trochu vydáme do neprobádaných vod. Ne, že by hry, jež působí prioritně esteticky, byly ojedinělé, spíše se zužuje okruh jejich zájemců oproti ostatním žánrům, takže zde […] Posted in Recenze her
  • Techland potvrzuje, Dying Light 2 vyjde v letošním roce....18. března 2021 Techland potvrzuje, Dying Light 2 vyjde v letošním roce.... Techland potvrzuje, Dying Light 2 vyjde v letošním roce. Hráče ale prosí ještě o trochu času na vývoj. Posted in Krátké herní aktuality
  • Příčiny bolesti žaludku po jídle3. března 2015 Příčiny bolesti žaludku po jídle Každá bolest je vždy nepříjemná a bolestivá. Jedinou touhou v tomto stavu je něco udělat, aby se mučení zastavilo. Významné nepohodlí způsobuje bolest žaludku, zejména pokud se objeví po […] Posted in Domácí rady
  • Evil Eyes (2004)25. prosince 2012 Evil Eyes (2004) Někdy to co napíšete, nebo se vám zdá, můžete proměnit ve skutečnost! Jeff Stenn je začínající scénárista, který momentálně nemůže najít společnost, pro kterou by mohl napsat další […] Posted in Horory
  • Cheryl Strayedová: Divočina10. března 2017 Cheryl Strayedová: Divočina V životě každého člověka jednou nastane chvíle, kdy neví, jak dál. Kdy se ze světa stane jen prázdné místo a všechno je jinak, než jste si vysnili a přáli. O tom vypráví i autobiografická […] Posted in Recenze knih
  • 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip4. dubna 2004 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip V Londýně, v sídle slavné MI 6, je doslova před zraky M zavražděn její přítel, ropný magnát Sir Robert King. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha a poskytnout ochranu dceři […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 327. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 3 Začneme tím, že to měla být pouze trojdílná série. Jak je vidět, tak Voyu neschází drzost, aby natočila trojdílnou sérii s tím, aby v posledním díle všichni viděli jasné naznačení, že není […] Posted in TV Recenze
  • Seriálové novinky 2021: Díl II., Sci-fi24. ledna 2023 Seriálové novinky 2021: Díl II., Sci-fi Rok 2021 byl na sci-fi žánr celkem bohatý. Tady jsou některé zajímavé novinky, které nám nadělil. Podívejte se na seznam méně známých titulů, které by vám neměly uniknout. A pokud si […] Posted in Zajímavosti

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52434 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72162 KB. | 23.05.2024 - 14:31:09