Kritiky.cz > Horory > Ultraviolet (2006)

Ultraviolet (2006)

rp Ultraviolet 28200629.jpg
rp Ultraviolet 28200629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sexy Milla Jovovich se ten­to­krát obje­vi­la v hod­ně špat­ném akč­ním sci­fi s upí­ří téma­ti­kou.
Roku 2078 již Země dáv­no není tím čím býva­la. Lidskou rasu postih­la před léty glo­bál­ní epi­de­mie, kdy se mno­ho jedin­ců naka­zi­lo zákeř­ným upí­řím virem zva­ným „hemo­phages“. Většina z nich sice byla postu­pem času eli­mi­no­vá­na mili­tant­ní lékař­skou sku­pi­nou „Archministry“ vede­nou kar­di­ná­lem Ferdinandem Daxusem. Ale stá­le ješ­tě pře­ží­vá dost jedin­ců, kte­ří se sna­ží pro­ti nim bojo­vat. Jednou z nich je i žena jmé­na Violet, kte­rá dosta­ne za úkol od vůd­ce odbo­je Nervy, ukrást nej­no­věj­ší zbraň, jíž měl Daxus vytvo­řit k úpl­né­mu vyhla­ze­ní všech naka­že­ných. K její­mu pře­kva­pe­ní se však jed­ná o malé­ho chlap­ce, kte­rý by se mož­ná mohl stát nao­pak klí­čem k jejich vylé­če­ní. Jenomže jak Daxus, tak i Nerva chtě­jí chlap­ce zabít a to ona pros­tě nemů­že dovo­lit!  

Režie: Kurt Wimmer
Rok výro­by: 2006
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Milla Jovovich...(Violet)
Cameron Bright...(6)
Nick Chinlund...(Ferdinand Daxus)
William Fichtner...(Garth)
Sebastien Andrieu...(Nerva)
...a dal­ší
 Ultraviolet je čas­to při­rov­ná­vá­na k horo­ro­vé sérii Uwe Bolla Bloodrayne a to jak nena­pl­ně­ným oče­ká­vá­ním fanouš­ků, tak i bíd­nou kva­li­tou samot­né­ho fil­mu. Přestože tady se o horo­ro­vý žánr otře­me oprav­du jen okra­jo­vě. Spíše jde o akč­ní sci­fi v němž figu­ru­je posta­va sexy „upír­ky“, kte­rá se rov­něž doká­že bra­vur­ně ohá­nět nabrou­še­nou čepe­lí. A ne jen jí. Režisér Wimmer si sice stě­žo­val že po vel­kých úpra­vách Screen Gems, kte­ří cel­ko­vou sto­páž dost oře­za­li, šla kva­li­ta jeho fil­mu o dost dolů, ale poprav­dě si ani nedo­ká­žu před­sta­vit, jest­li by bylo k vidě­ní něco lep­ší­ho (mini­mál­ně prů­měr­né­ho).
Což o to, pohled na Millu v sexy obleč­ku byl urči­tě super, ale to bylo tak jedi­né pozi­ti­vum na celém fil­mu. Přemrštěné akč­ní scé­ny ala Matrix a sla­bé digi­tál­ní efek­ty, mi zne­chu­co­va­li sle­do­vá­ní Ultraviolet téměř po celou dobu. Opravdu nesná­ším, když se při bojo­vých scé­nách kame­ra cha­o­tic­ky zmí­tá ze stra­ny na stra­nu a divák tak téměř nic nevi­dí. K samot­né­mu sci­fi žán­ru mívám čas­to výhra­dy a snad bych i pře­kou­sl jízdu motor­kou po stě­nách budo­vy, boj jed­né pro­ti desít­kám pro­tiv­ní­ků, aniž by hlav­ní hrdin­ce ukáp­la byť jen kap­ka krve (nepo­čí­tám tu skvrn­ku na zad­ku, či finál­ní sou­boj), ale kdy­by tvůr­ci pou­ži­li ale­spoň dob­ré spe­ci­ál­ní efek­ty. Ty počí­ta­čem udě­la­né vrtu­l­ní­ky – to byl oprav­du hnus. Obdobně smýš­lím i u scé­ny v kos­te­le, kdy jedi­ným mách­nu­tím usek­ne hlav­ní hrdin­ka deset upí­řích hlav.
Další mínus vidím v pře­mí­ře emo­cí, kte­ré se nám tvůr­ci sna­ži­li pro­střed­nic­tvím své­ho díla vnu­tit, leč jim to (potaž­mo posta­vě Violet) moc lidí neu­vě­ří. I tohle už ovšem posled­ní dobou řadím k pře­mí­ře toho vše­ho klišé (jak já to slo­vo nesná­ším), stej­ně jako srd­ce­ryv­né hap­pyen­dy. Jeden aby si poma­lu bral ke sle­do­vá­ní vět­ši­ny fil­mů papí­ro­vé kapes­níč­ky, v mar­né tou­ze vůbec uvi­dět spá­su v podo­bě závě­reč­ných titu­lek. Nevím, mož­ná by ta původ­ní ver­ze objas­ni­la tu spous­tu otáz­ní­ků, kte­ré mi během toho pro­lé­tá­va­li v hla­vě. Narazil jsem tu totiž na něko­lik momen­tů, situ­a­cí či názna­ků, u kte­rých jsem si říkal PROČ? Kupříkladu posta­va malé­ho chlap­ce Šestky, moh­la být mno­hem více roz­vi­nu­tá. Jenže proč by se někdo vůbec namá­hal.
Ultraviolet tak řadím do sku­pi­ny pod­prů­měr­ných fil­mů, kte­ré už vidět zno­vu nepo­tře­bu­ji. Osobně ani moc nechá­pu, proč se tomu Milla a William Fichtner vůbec pro­půj­či­li. Oba pat­ří mezi moje oblí­ben­ce, ale tady šláp­li dost ved­le. Zřejmě nej­slab­ší film, ve kte­rém jsem viděl hrát Millu Jovovich.  
Hodnocení:
20%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 %6. prosince 2016 Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 % „My ženy potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovaly my je“ Tento citát od módní návrhářky Coco Chanel pro mě dobře vystihuje nový román Sázka na mizeru od […] Posted in Recenze knih
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • Your Honor (2020) (seriál)28. března 2021 Your Honor (2020) (seriál) Zatím bezkonkurenční adept na seriál roku. Doslova vyražený dech.Your Honor má výborný příběh o uznávaném soudci ( Bryan Cranston v nejlepší formě!) jehož syn při astmatickém záchvatu […] Posted in Krátké recenze
  • Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce11. září 2020 Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce Hlavní hrdinka knihy - Emily, má všechno, co v životě potřebuje - pěkný byt, peníze i dokonalého přítele. Stačí ale jeden den na to, aby poznala, že vše není tak dokonalé, jak si […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Patrick McCabe - Zlín Film Festival 201221. dubna 2018 Patrick McCabe - Zlín Film Festival 2012 Posted in Videa
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […] Posted in Speciály
  • Nech svět světem12. prosince 2023 Nech svět světem Sam Esmail tvůrce chváleného seríalu Mr. Robot natočil pro Netflix apokalyptický psychologický Thriller o kybernetickém útoku se slušným hereckým cástingem a potenciál byl rozhodně […] Posted in Krátké recenze
  • Můj názor na Letovu kritiku9. srpna 2016 Můj názor na Letovu kritiku Jared Leto. Zpěvák 30 Seconds to Mars. Herecká hvězda. Držitel Oscara. Nejnovější inkarnace Jokera. A taky asi osobnost, o které se v poslední době nejvíce píše.O Letově výkonu v roli […] Posted in Kritický Klub
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71316 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71566 KB. | 19.06.2024 - 17:52:50