Kritiky.cz >

Equalizer 3: Poslední kapitola

Od chví­le, kdy se Robert McCall (Denzel Washington) vzdal živo­ta v elit­ní jed­not­ce, sna­ží se vyrov­nat s hrůz­ný­mi činy, kte­ré v minu­los­ti spáchal, a nachá­zí zvlášt­ní útě­chu ve služ­bě spra­ve­dl­nos­ti ve jmé­nu utla­čo­va­ných.... Read more »
Stránka načtena za 2,35212 s | počet dotazů: 176 | paměť: 46617 KB. | 15.06.2024 - 10:06:09