Kritiky.cz >

Vlk viking - Po hodně dlouhé době solidní vlkodlačí horor s norskou mytologií

Film se ode­hrá­vá v Norském měs­tě Nybo, kde mla­dá dív­ka se pře­stě­hu­je se svou mat­kou poli­cist­kou, aby začly nový život, jen­že brzy vel­mi pocí­tí horor na vlast­ní kůži, když je... Read more »

Trol - Norsko nemá Godzillu, má Trola!

Roár Uthaug je šikov­ný rutin­nér, kte­rý točí zábav­né fil­my a akci má v paži a potvr­zu­je to i zde. Troll je sym­pa­tic­ká epic­ká podí­va­ná, kte­rá je podá­na seri­oz­ně­ji než tře­ba Americká Godzilla, ale... Read more »

Den, který změnil Norsko

Pokud rádi sle­du­je­te fil­my nebo seri­á­ly nato­če­né dle sku­teč­ných udá­los­tí, urči­tě si nenech­te ujít seri­ál „Den, kte­rý změ­nil Norsko“. Snímek, kte­rý vám (stej­ně jako mně) hned v něko­li­ka pasá­žích vže­ne... Read more »
Stránka načtena za 2,51249 s | počet dotazů: 183 | paměť: 48041 KB. | 18.05.2024 - 17:33:45