Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vlk viking - Po hodně dlouhé době solidní vlkodlačí horor s norskou mytologií

Vlk viking - Po hodně dlouhé době solidní vlkodlačí horor s norskou mytologií

Photo © SF Studios
Photo © SF Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Film se ode­hrá­vá v Norském měs­tě Nybo, kde mla­dá dív­ka se pře­stě­hu­je se svou mat­kou poli­cist­kou, aby začly nový život, jen­že brzy vel­mi pocí­tí horor na vlast­ní kůži, když je se spo­lu­žá­ky napa­de­na „vlkem“.

Zpočátku se film jeví jako nor­ská kri­mi­nál­ka, kde mís­to honu na vra­ha, tu máme hon na nezná­mou zvěř. Máme tu i exper­ta na pre­dá­to­ry, kte­rý upo­zor­ní, že jde o lyca­na. Film se tvá­ří vel­mi auten­tic­ky a divák má pocit, že tohle se klid­ně může stát, byť ví, že jde o fan­ta­zii a mýty. Tohle norům zkrát­ka jde. Líbil se mi Vlkův bac­kground s obdo­bí Vikingů a hez­ky je tu vysvět­le­na celá myto­lo­gie kolem lyca­nů. Velmi musím oce­nit i vzhled samot­né­ho vlkodla­ka, Norové si jej poja­li po svém, tak­že vypa­dá spí­še jako zdi­vo­če­lý vlk, ale má cha­rak­te­ris­ti­ku vlkodla­ka. Konečně jsme dosta­li bes­tii jak se pátří, kte­rá se vysmí­vá všem těm plyšá­kům, kte­ré jsme moh­li vidět posled­ních pár let. Film má také decent­ní herec­ké výko­ny, hezkou nor­skou pří­ro­du a sluš­ně bru­tál­ní zábě­ry na zoha­ve­né mrt­vo­ly.

Sekvence v jes­ky­ni nepo­strá­dá i skvě­lou atmo­sfé­ru a finá­le v uli­cích je lahod­né, byť bych si doká­zal před­sta­vit dale­ko vět­ší řež­bu. Za mne dob­rý, fanou­šek vlkodla­ků a ani­mal horo­rů by neměl moc nadá­vat, mezi žánro­vě pří­buz­ný­mi jde urči­tě o nad­prů­měr. Diváci neza­u­ja­tí lát­kou, kte­ří jsou zamě­ře­ní jen na scé­nař a igno­ru­jí zby­tek budou zkla­má­ni. A dob­ře jim tak!

7/10


Podívejte se na hodnocení Vlk viking na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90583 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72150 KB. | 16.04.2024 - 16:50:03