Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Trol - Norsko nemá Godzillu, má Trola!

Trol - Norsko nemá Godzillu, má Trola!

Photo © Courtesy of Netflix
Photo © Courtesy of Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Roár Uthaug je šikov­ný rutin­nér, kte­rý točí zábav­né fil­my a akci má v paži a potvr­zu­je to i zde.

Troll je sym­pa­tic­ká epic­ká podí­va­ná, kte­rá je podá­na seri­oz­ně­ji než tře­ba Americká Godzilla, ale záro­veň jde dle osvěd­če­né šab­lo­ny typic­ké pro Monster kata­stro­fic­ké fil­my a já si moc ani nedo­ká­žu před­sta­vit, jak by to šlo udě­lat jinak a lépe. V horách se pro­bu­dí pra­dáv­ný Troll a zpo­čát­ku tomu nikdo nechce věřit, dokud Troll na kame­ře není, tak tu skvě­le fun­gu­je atmo­sfé­ra a strach z nezná­ma ( kame­ro­vé zábě­ry, cha­os a pani­ka utí­ka­jí­cích lidí, zatím­co na ně pada­jí bal­va­ny vypa­dá rea­lis­tic­ky a nepří­jem­ně záro­veň) až bych si doká­zal před­sta­vit celou lát­ku v horo­ro­vém hávu. Do vlád­ní pora­dy je tedy povo­lá­na expert­ka přes fosi­lie, aby pomoh­la pro­blém vyře­šit.

Líbilo se mi, jak to všich­ni vní­ma­jí jako mezi­ná­rod­ní pro­blém, kte­rý je potře­ba akut­ně řešit a netře­ba to brát na leh­kou váhu, tohle ve fil­mech zkrát­ka milu­ji byť nikdo se zatím nepři­blí­žil pora­dě z Černobylu. Je tu hez­ky vidět obli­ba Norů k pří­ro­dě, pří­rod­ním kata­stro­fám i skan­di­náv­ské myto­lo­gie a toho zde dosta­nem oprav­du ve sluš­né míře. Líbilo se mi, že hle­da­li Trollovy sla­bi­ny skrz pohád­ky a legen­dy. Troll má per­fekt­ní CGI, tady si nikdo na CGI bor­del stě­žo­vat nemů­že, vypa­dá to rea­lis­tic­ky a vel­mi při­ja­tel­ně. Akce je vel­ko­le­pá, posta­vy jsou sym­pa­tic­ké, atmo­sfé­ra solid­ní a zafun­go­va­ly i emo­ce, tak­že já se oprav­du vel­mi dob­ře bavil. Uthaug did the job aga­in. Smutné, že někdo naiv­ně čekal zas a opět dal­ší intouš­ské dra­ma a ambi­ci­óz­ní útok na osca­ry, but Not this time bi*ches.

75 %


Podívejte se na hodnocení Trol na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19706 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72332 KB. | 22.05.2024 - 13:36:05