Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Den, který změnil Norsko

Den, který změnil Norsko

Photo © NRK
Photo © NRK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud rádi sle­du­je­te fil­my nebo seri­á­ly nato­če­né dle sku­teč­ných udá­los­tí, urči­tě si nenech­te ujít seri­ál „Den, kte­rý změ­nil Norsko“. Snímek, kte­rý vám (stej­ně jako mně) hned v něko­li­ka pasá­žích vže­ne slzy do očí.

Autoři v 6ti epi­zo­dách doko­na­le vystih­li rekon­struk­ci tra­gic­kých udá­los­tí, kte­ré postih­ly Norsko 22. čer­ven­ce roku 2011, a sna­ží se uká­zat, co všech­no před­chá­ze­lo a násle­do­va­lo těm­to krva­vým úto­kům.

Nejprve jsme tichý­mi svěd­ky bom­bo­vé­ho úto­ku ve čtvr­ti neda­le­ko vlád­ních budov v Oslu, kde zemře­lo sedm lidí, a jež před­chá­zel poz­děj­ší­mu úto­ku na dět­ském tábo­ře na ost­ro­vě Utova, kde Anders Brejvik zavraž­dil pro­střed­nic­tvím střel­né zbra­ně 69 nevin­ných dětí.

Divák sice nevi­dí samot­né řádě­ní vra­ha, ani výsle­dek jeho krva­vé tragé­die, ale i tak tu není nou­ze o vel­mi emo­tiv­ní oka­mži­ky, co se vám hlu­bo­ce zary­jí pod kůži. Mě osob­ně dosta­ly tři momen­ty, u kte­rých jsem se bohu­žel neu­brá­ni­la slzám.

První oka­mžik byl, kdy se poli­cis­té vydá­va­jí hle­dat a počí­tat mrt­vá těla dětí do opuš­tě­né­ho sta­no­vé­ho tábo­ra. Po jejich pří­cho­du se do ticha a tmy lesa ozý­vá pou­ze vyzvá­ně­ní něko­li­ka desí­tek tele­fo­nů, kte­ré už nikdo nezved­ne, aby řekl: „Mami, tati, jsem v pořád­ku.“

Druhým momen­tem byla v deš­ti při­jíž­dě­jí­cí kolo­na pohřeb­ních vozi­del, jež při­vá­že­la k iden­ti­fi­ka­ci mrt­vá těla dětí. Kolona, u kte­ré se zdá­lo, že nemá kon­ce.

Posledním vel­mi sil­ným oka­mži­kem byl pohled do míst­nos­ti plné malých, bílých rakví vysklá­da­ných po celé její pod­la­ze.

Moc se mi líbi­lo, že se auto­ři zamě­ři­li pře­váž­ně na neleh­kou a vyčer­pá­va­jí­cí prá­ci zdra­vot­ní­ků a zaměst­nan­ců nemoc­ni­ce v Oslu, jež doslo­va bojo­va­li o záchra­nu kaž­dič­ké­ho živo­ta.

Dále je tu vidět mra­ven­čí prá­ce jed­not­li­vých zapá­le­ných novi­ná­řů, jež se krů­ček po krůč­ku sna­ží dopí­dit tomu, proč poli­cie neza­sáh­la hned po ohlá­še­ní střel­by a proč vět­ši­nu dětí muse­li zachrá­nit oby­čej­ní civi­lis­té na svých lodí, a odkrý­vá fatál­ní pochy­be­ní.

Velmi jsem oce­ni­la pohled na ten­to masa­kr oči­ma nejen běž­ných obča­nů, ale i nej­růz­něj­ších pro­fe­sí jako je poli­cie, záchra­ná­ři, uči­te­lé či duchov­ní. „Den, kte­rý změ­nil Norsko“ je vel­mi půso­bi­vý doku­ment mapu­jí­cí vel­kou tragé­dii, co zasáh­la do živo­ta všech obča­nů Norska, a nejen jich, poprav­dě otřás­la celým svě­tem. Emotivní doku­ment, jež nene­chá vaše oči suché, a roz­hod­ně sto­jí za zhléd­nu­tí.

Pokud vás zau­ja­lo toto téma, pře­čtě­te si také recen­zi na kni­hu: Jeden z nás: Příběh o Norsku od Asne Seierstad


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vlk viking - Po hodně dlouhé době solidní vlkodlačí horor s norskou mytologií4. února 2023 Vlk viking - Po hodně dlouhé době solidní vlkodlačí horor s norskou mytologií Film se odehrává v Norském městě Nybo, kde mladá dívka se přestěhuje se svou matkou policistkou, aby začly nový život, jenže brzy velmi pocítí horor na vlastní kůži, když je se spolužáky […] Posted in Filmové recenze
  • Trol - Norsko nemá Godzillu, má Trola!1. prosince 2022 Trol - Norsko nemá Godzillu, má Trola! Roár Uthaug je šikovný rutinnér, který točí zábavné filmy a akci má v paži a potvrzuje to i zde. Troll je sympatická epická podívaná, která je podána seriozněji než třeba Americká […] Posted in Filmové recenze
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Čtverec – směšnost a irelevance moderní korektnosti30. ledna 2024 Čtverec – směšnost a irelevance moderní korektnosti Pokud máte rádi komedie, které si utahují z pozérství, Filmfanatic vám představí jeden z moderních svatých grálů. Čtverec švédského režiséra Rubena Östlunda, jehož tvorbu rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Grinch: Vánoční klasika s odstupem času - Milovaný průměr plný sarkasmu a vánoční atmosféry23. prosince 2023 Grinch: Vánoční klasika s odstupem času - Milovaný průměr plný sarkasmu a vánoční atmosféry Grinch je pro mě Vánoční klasikou, kterou jsem miloval jako dítě a i jako dospělého mě mnoho scén baví. Má nejoblíbenější postava je pejsek Max, alias Rudolf, alias pako s červeným nosem, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...31. prosince 2022 Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym... ..., která si nekompromisně rok co rok na Vánoce uzurpuje místo v bedně i u nás v českém zapadákově či spíš Západozemí (narážka na pana Babiše, jehož covidová opatření mnohdy připomínala […] Posted in Retro filmové recenze
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • Útok v Salisbury16. srpna 2022 Útok v Salisbury Čtyřdílný dramatický miniseriál “Útok v Salisbury” se bude určitě líbit všem příznivcům příběhů natočených dle skutečných událostí. I tento snímek není výjimkou!  Tato minisérie je […] Posted in TV Recenze
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71705 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72630 KB. | 20.05.2024 - 19:48:47