Kritiky.cz > Články > Pohřben zaživa

Pohřben zaživa

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se obvykle chce­te zba­vit své­ho man­že­la, počí­tej­te s tím, že se jed­no­ho dne vrá­tí a...

Clint Goodman (Tim Matheson) je spo­ko­je­ný maji­tel truh­lář­ství v Americkém malo­měs­tě – a jeho man­žel­ka Joanna (Jennifer Jason Leigh) je jeho pra­vým opakem.Vadí ji život v zapa­dá­ko­vě a své­ho man­že­la už dáv­no nemiluje.Se svým milen­cem Cortlandem (William Atherton) se roz­hod­ne Clinta otrá­vit jedem a po zby­tek živo­ta si uží­vat z jeho pojistky!A tak se taky sta­ne – jen­že jed, kte­rým byl Clint otrá­ven moc neza­fun­go­val a tak se nako­nec Clint probral.Zavřený v rakvi a zako­pa­ný pod zemí – jen­že ta rakev byla doce­la pro­hni­lá, nános půdy mok­rý a bahnitý…no pros­tě Clint se dostal ven a teď to Cortlandovi i man­žel­ce pěk­ně osla­dí… 🙂

Pohřben zaži­va je tak nějak oby­čej­ný tv thriller, kte­rý bych pře­hlé­dl nebýt jed­né malič­kos­ti – a té, že jeho reži­sé­rem je Frank Darabont!Darabont začal jako scé­náris­ta horro­rů Noční můra v Elm Street 3, Moucha 2 nebo Sliz a svo­ji kari­é­ru násled­né odpá­lil vyni­ka­jí­cím dra­ma­tem Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank – vůbec mým nej­ob­lí­be­něj­ším filmem.No kaž­do­pád­ně tak­to vypa­da­ly Darabonotovy začát­ky – a Pohřben zaži­va není vůbec špat­ným snímkem.Tedy scé­nář je sice nic moc, ale pokud jste tře­bas zvyklí číst ve vla­ku bra­ko­vé romá­ny o 100 strán­kách ze šíle­ných edic Stopy hrů­zy, asi bude­te cel­kem spo­ko­je­ní.

Co je na sním­ků tak zají­ma­vé je jeho cel­kem sluš­ná atmo­sfé­ra, kte­rá se Darabontovi poda­ři­la vytvo­řit a díky kte­ré sto­jí sní­mek za shléd­nu­tí!

Na tele­viz­ní sní­mek se film může pochlu­bit i cel­kem sluš­ným obsa­ze­ním – tře­ba Tim Matheson, Jennifer Jason Leigh (Podezřelá) nebo William Atherton, kte­rý mě ješ­tě s Hoytem Axtonem zau­jal asi nej­ví­ce z celé sesta­vy!

No cel­ko­vě se tedy nejed­ná o špat­ný počin a nudit se zaru­če­ně nebu­de­te – nicmé­ně se obá­vám, že kdy­by do pro­jek­tu nevstou­pil prá­vě Darabont, asi by to takhle nedopadlo!Btw dodá­vám, že sní­mek má i pokra­čo­vá­ní Buried Alive 2 (nevím jest­li u nás bylo uve­de­no), kte­ré si reží­ro­val sám Tim Matheson!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21583 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72126 KB. | 18.05.2024 - 05:24:29