Kritiky.cz >

Dva netopýři na talíři - případ pro malé detektivy

Máte rádi napě­tí a detek­tiv­ní pří­běhy? Hledáte pro své děti skvě­lou kníž­ku? Dagmar Medzvecová je autor­kou i ilu­strá­tor­kou kni­hy Dva neto­pý­ři na talí­ři. Tato kni­ha, kte­rá nadchne nejen dět­ské, ale i dospě­lé... Read more »

Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky

Hledáte pří­jem­né čte­ní pro své­ho prv­ňáč­ka? Baví vaše děti auta a hez­ké pří­běhy? Novinka od Elišky Mauleové, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book se vám a vašim dětem bude roz­hod­ně líbit.... Read more »

Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

Chcete se dozvě­dět, jak pomá­há Karkulka? Máte rádi pohád­ky Ivy Geckové? Hledáte pří­jem­né čte­ní pro celou rodi­nu? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na novin­ku s názvem Velká smů­la trpas­lí­ka... Read more »

Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy

Chcete poznat život na far­mě, jak to na ní vlast­ně cho­dí? Máte rádi zví­řát­ka? Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na dob­ro­druž­nou výpra­vu a dozvě­dět se mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta... Read more »
Stránka načtena za 2,77303 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47551 KB. | 25.04.2024 - 07:21:40