Kritiky.cz > Recenze knih > Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky

Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky

stažený soubor
stažený soubor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pří­jem­né čte­ní pro své­ho prv­ňáč­ka? Baví vaše děti auta a hez­ké pří­běhy? Novinka od Elišky Mauleové, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book se vám a vašim dětem bude roz­hod­ně líbit. Tak nevá­hej­te, poho­dl­ně se usaď­te, čte­ní začí­ná. 

Jaký pří­běh na vás v kni­ze vlast­ně čeká?

Kubíček je chla­pec, kte­rý má sestřič­ku Lucinku, rád si hra­je s ní, ale nej­ví­ce se svým čer­ve­ným autíč­kem. Zažije s ním spous­ty legra­ce a báječ­né­ho dob­ro­druž­ství. Jednou vyra­zí Kubíček se svým autíč­kem na výlet. Při hře se svým čer­ve­ným kama­rá­dem potká mno­ho doprav­ních pro­střed­ků. Nejdříve bagr, jeřáb, pak sanit­ku, hasi­če, trak­tor, také rybář­skou loď­ku, leta­dlo, vlak, tří­pa­t­ro­vý tro­lej­bus a nako­nec tram­vaj. Jelikož toho Kubíček sti­hl oprav­du hod­ně zažít, vra­cí se s autíč­kem do gará­že veli­ce una­ve­ný. Moc se těší do postýl­ky. Tak běž­te milé děti spin­kat také.

Knihu jsem pře­čet­la za krát­kou chví­li a moc mě potě­ši­la svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním. Jelikož doprav­ní pro­střed­ky mají děti moc rády, bude tato kni­ha jas­ná vol­ba pro mé „škol­ko­vé „děti na téma dopra­vy. Už vidím klu­ky, jak se hned do čer­ve­né­ho autíč­ka zami­lu­jí. Příběh má 88 stran a čte se veli­ce dob­ře. Jedná se o kni­hu, kte­rá je urče­na prv­ňáč­kům, kte­ří začí­na­jí číst. Výhodou je men­ší množ­ství tex­tu a pře­va­ha obráz­ků. Knihu jis­tě oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol pro spo­leč­né před­čí­tá­ní s dět­mi a nejen ony. Obrovské plus dávám této kni­ze za její vese­lé a barev­né obráz­ky, kte­ré se budou dětem roz­hod­ně líbit. Autorce se moc poved­ly. Myslím si, že se bude líbit nejen dět­ské­mu, ale i dospě­lé­mu oku.

Pokud máte doma prv­ňáč­ka, kte­rý mož­ná nerad čte, věř­te, že kni­ha Kubík a autíč­ko se mu bude moc líbit a roz­hod­ně se do ní rych­le zač­te. Kluci milu­jí autíč­ka od malič­ka až do dospě­los­ti, věřím, že tatín­ko­vé si rádi tuto kni­hu také vez­mou a začnou číst.

Autor: Eliška Mauleová

Ilustrace: Eliška Mauleová

Žánr: čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-1387-3


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98062 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72071 KB. | 21.04.2024 - 23:51:24