Kritiky.cz > Recenze knih > Dva netopýři na talíři - případ pro malé detektivy

Dva netopýři na talíři - případ pro malé detektivy

117154 350 0 fit
117154 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi napě­tí a detek­tiv­ní pří­běhy? Hledáte pro své děti skvě­lou kníž­ku? Dagmar Medzvecová je autor­kou i ilu­strá­tor­kou kni­hy Dva neto­pý­ři na talí­ři. Tato kni­ha, kte­rá nadchne nejen dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře vás bude roz­hod­ně bavit. Pojďte se tedy spo­leč­ně se mnou začíst do novin­ky vyda­va­tel­ství Grady, kte­rá vychá­zí pod znač­kou bam­book. 

Co vás v této kni­ze čeká? Především 11 detek­tiv­ních pří­bě­hů, kte­ré vás roz­hod­ně zved­nou ze židle a spo­leč­ně s Páťou a Gabčou bude­te chtít pro­žít jed­no vel­ké prázd­ni­no­vé dob­ro­druž­ství s detek­tiv­ní záplet­kou. Páťa a Gabča, dva neroz­luč­ní ško­lá­ci si uží­va­jí začá­tek prázd­nin návště­vou cuk­rár­ny. Když ale uvi­dí na talí­ři dva neto­pý­ry, začnou se ve měs­tě dít div­né věci. Razítko těch­to neto­pý­rů se obje­ví i na ukra­de­ných věcech. Během krát­ké doby se ztra­tí něko­lik věcí. Školáci začnou tyto krá­de­že řešit. V noci vychá­zí ven a pát­ra­jí po zlo­dě­ji. Podaří se jim nako­nec zlo­dě­je dopad­nou? Jakou roli bude v jejich pát­rá­ní hrát jejich spo­lu­žák Bruno? Jak to s ním nako­nec dopad­ne? Tak to už se dozví­te, pokud si ten­to pří­běh pře­čte­te.

Kniha je urče­na dětem od 9 let.

Nerozlučné kama­rá­dy Páťu s Gábou čeka­jí let­ní prázd­ni­ny a spo­lu s nimi jed­no vel­ké detek­tiv­ní dob­ro­druž­ství.

Kniha se mě moc líbi­la a musím říci, že se autor­ce moc poved­la. Odvedla oprav­du pre­ciz­ní prá­ci. U kni­hy jsem se zasmá­la, pře­mýš­le­la, kdo je za krá­dež vlast­ně vinen. Ilustrace jsou veli­ce milé a krás­ně dopl­ňu­jí tex­ty pří­bě­hu. Kniha je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, je čti­vá. Způsob vyprá­vě­ní této autor­ky mám moc ráda a nikdy se u jejich knih nenu­dím.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou od sebe oddě­le­ny barev­nou dvou­stra­nou, což se mě moc líbi­lo a vždy jsem měla pře­hled, o čem dal­ší kapi­to­la bude.

Tato kni­ha je skvě­lá vol­ba na spo­leč­né čte­ní rodi­čů s dět­mi. Je vhod­né klást důraz na dra­ma­tič­nost v hla­se, což způ­so­bí vět­ší napě­tí a mož­ná se ti men­ší děti budou i bát.

Ukázka z kni­hy:

„Hm, hm, to je oprav­du div­né,“ pře­mýš­lel Páťa. „A nevšimla jste si něče­ho pode­zře­lé­ho před­cho­zí den?“ vyptá­val se jako zku­še­ný detek­tiv.

„Vůbec niče­ho. Nikdy se mi tady neztra­ti­la jedi­ná lžič­ka,“ zavzpo­mí­na­la paní Sladká.

„A co ti dva neto­pý­ři na talí­řích? Nebyly to prá­vě ty talí­ře?“ zapo­ji­la se do výsle­chu i Gába.

„Jací neto­pý­ři? V cuk­rár­ně? Jak jste na to, děti, při­šly?“ zasmá­la se paní Sladká.

Páťovi s Gábou bylo hned jas­né, že o neto­pý­rech na talí­řích nemá paní Sladká sebe­men­ší tuše­ní. Rychle se s ní roz­lou­či­li a vyběh­li ven z cuk­rár­ny.

 

 • Autor: Dagmar Medzvecová
 • Ilustrace: Dagmar Medzvecová
 • Žánr: kni­ha pro děti
 • Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha
 • Počet stran: 80
 • Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba
 • ISBN 978-80-271-1715-4

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
 • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
 • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
 • Černá ruka16. srpna 2021 Černá ruka Černá ruka "La Mano Nera" je kniha věnující se italské, či lépe italsko-americké zločinecké organizaci působící na americké půdě na počátku 20. století. Tohoto tématu se bravurně zhostil […] Posted in Recenze knih
 • Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky13. května 2020 Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky Hledáte příjemné čtení pro svého prvňáčka? Baví vaše děti auta a hezké příběhy? Novinka od Elišky Mauleové, kterou vydala Grada pod značkou bambook se vám a vašim dětem bude rozhodně […] Posted in Recenze knih
 • Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak8. dubna 2020 Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak Chcete se dozvědět, jak pomáhá Karkulka? Máte rádi pohádky Ivy Geckové? Hledáte příjemné čtení pro celou rodinu? Pojďte se společně se mnou podívat na novinku s názvem Velká smůla […] Posted in Recenze knih
 • Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy29. ledna 2020 Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy Chcete poznat život na farmě, jak to na ní vlastně chodí? Máte rádi zvířátka? Pojďte se společně se mnou vypravit na dobrodružnou výpravu a dozvědět se mnoho zajímavostí ze života zvířat […] Posted in Recenze knih
 • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
 • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63594 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71668 KB. | 17.06.2024 - 22:40:19