Kritiky.cz > Recenze knih > 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde posled­ní díl komik­su Noe v České Republice, ale bohu­žel datum není zná­mo, a tak Vám zre­cen­zu­ji 3. díl. Třeba se posled­ní díl obje­ví co nevi­dět a díky této recen­zi se snad i fanouš­ci komik­su dočka­jí zakon­če­ní.

Noe pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu. Jak se dalo asi čekat, po prv­ních dvou dílech. Pokračuje bitvou o Archu, když je už ostat­ní lid­stvo zni­če­no. A dal­ší půl­ka kni­hy se věnu­je pří­bě­hu o dce­ři Noema a dal­ší lid­ských čle­nech posád­ky, kde se vždy najde něja­ká zrád­ná čer­ná duše, kte­rá nesdí­lí její myš­len­ky.

Samozřejmě se setká­me jak s obry, tak i se sny, kte­ré zob­ra­zu­jí vznik svě­ta. Od oka­mži­ku, kdy bůh zašep­tal: „Budiž svět­lo“, postu­pu­je děj přes vznik sou­še, zele­ně, DNA, zanik­lých dru­hů a samo­zřej­mě kon­čí zro­dem člo­vě­ka. Vysvětluje to pod­le Charlese Darwina a tak posled­ní­mi vznik­lý­mi čle­ny osa­zen­stva Země jsou lidé. Ti posled­ní, co sněd­li zaká­za­né ovo­ce.

V prv­ní čás­ti komik­so­vé kni­hy sle­du­je­me hlav­ně bitvu, a tak na něko­li­ka strán­kách není ani slo­víč­ko. Jenom cito­slov­ce „Slaaassh, pla­ff, Slaaash a jejich dal­ší vari­a­ce. Většina těch­to tex­tů v obra­zech jsou v ori­gi­ná­le, ale občas čeští pře­kla­da­te­lé do ori­gi­nál­ní­ho obráz­ku vlo­ži­li čes­ký text. Jako je „ČAK,ČAK,ČAK“. V dru­hé čás­ti už více dia­lo­gů, tak si člo­věk více uži­je čte­ní.

Příběh kon­čí smr­tí posled­ní­ho zlo­vol­né­ho člo­vě­ka, kte­rý posád­ce lodi zabil zví­ře. S tím, že na nás v posled­ním díle čeká hod­ně zají­ma­vých věcí.

Příběh by měl být ukon­čen a tak dou­fám, že čes­ký vyda­va­tel posled­ní díl vydá, aby moje recen­ze všech dílů komik­su Noe moh­la být dokon­če­na a tím by se i fanouš­ci moh­li dočkat zdár­né­ho kon­ce.

Hodnocení 80 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86806 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71803 KB. | 20.06.2024 - 14:45:14