Kritiky.cz > Horory > Tunneler (Puppet Master)

Tunneler (Puppet Master)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnohými zatra­co­va­ná lout­ka, kte­rá se ovšem sta­la nepo­sta­ra­del­nou sou­čás­tí celé série Puppet Master.

Vraždící lout­ka Tunneler pat­ří mezi stá­li­ce celé série. Objevil se ve všech dílech a pat­řil k nej­dů­le­ži­těj­ším posta­vič­kám. Přesto všech­no zrov­na on pat­ří k nejmé­ně oblí­be­ným a v pomy­sl­ném žeb­říč­ku mu pat­ří posled­ní mís­to. Bez něj si však Puppet Master pros­tě nedo­ká­žu před­sta­vit.

Patřil mezi úpl­ně prv­ní lout­ky, kte­ré Andre Toulon vytvo­řil (nepo­čí­ta­je Retro lout­ky). Do jeho těla vpus­til duši mrt­vé­ho ame­ric­ké­ho vojá­ka ser­žan­ta Josepha Sabastiona, kte­rý zemřel při nuce­ných pra­cích v sol­ných dolech poté, co jej zaja­li němeč­tí vojá­ci. Tunneler od té doby neměl v lás­ce němec­ké vojá­ky a ve tře­tím díle je s obrov­skou rados­tí zabí­jel.

Charakteristickým oble­če­ním pro něj i přes­to všech­no byla němec­ká uni­for­ma, kte­rá ovšem měla slou­žit jako výsměch. Díky své­mu mis­tro­vi měl oprav­du důmy­sl­nou zbraň, kte­rou tvo­řil vel­ký vrták umís­tě­ný na jeho hla­vě. Díky tomu mohl dle své libos­ti pro­vr­tat prak­tic­ky všu­de, kde jen dosá­hl. Ovšem měl i men­ší han­di­cap, pro­to­že musel úto­čit jen svou hla­vou a tudíž neměl moc času na úskoč­né a obran­né mané­v­ry, což ho stá­lo i jeho „život“.

Tunneler se totiž stal prv­ní lout­kou, kte­rá zemře­la v Puppet Master 2 a násled­ně na ní byla pro­ve­de­na i pitva. Takže divá­ci moh­li vidět mecha­nis­mus, kte­rý se nalé­zá uvnitř lou­tek. Pro fil­ma­ře a scé­náris­ty se však stal nepo­stra­da­tel­nou sou­čás­tí a nut­nos­tí, pro­to si brzy uvě­do­mi­li jeho důle­ži­tost a přes­to­že „zemřel“, tak se potom obje­vil ve všech dal­ších dílech, kro­mě úpl­ně posled­ní­ho.

Jeho obět­mi se však nesta­li jen něm­ci, nebo oby­čej­ní lidé v hote­lu Bogeda Bay, ale i samot­ní démo­nič­tí Totems, kte­ří si na vlast­ní kůži zku­si­li, jak chut­ná pošimrá­ní na bři­še od jeho ost­ré­ho vrtá­ku. Tunneler nej­ra­dě­ji spo­lu­pra­co­val s Bladem. Vytvořili úder­né duo, kte­ré mělo asi nej­víc prá­ce ze všech. Jako jeden z mála měl i pohyb­li­vé oči, kte­ré vypa­da­ly jako dvě čer­né fazo­le a vždy se těs­ně před úto­kem podiv­ně zalesk­ly. Při svých úto­cích si vět­ši­nou vybí­ral vel­mi cit­li­vé čás­ti těla a tak jsme měli mož­nost vidět pro­vr­tá­ní střev, moz­ku i zlo­my­sl­nou kas­t­ra­ci v šes­tém díle Curse of the Puppet Master.

Objevil se v těch­to dílech:
Puppet Master
Puppet Master II
Puppet Master III: Toulon’s Revenge
Puppet Master 4
Puppet Master 5: The Final Chapter
Curse of the Puppet Master
Retro Puppet Master
Puppet Master: The Legacy
Puppet Master: Axis of Evil


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Těžce politický29. prosince 2020 Těžce politický Posted in Komiks
  • Dark, The (2005)22. února 2017 Dark, The (2005)  Maria Bello se nehodlá smířit se ztrátou své dcery. Nevěří, že zemřela, ovšem pravda je ještě mnohem krutější...   Adélle se rozhodla na popud své dcery Sarah, že […] Posted in Horory
  • Šílený Max13. února 2015 Šílený Max Trocha zajímavostí k dnešnímu večernímu filmu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčastnil konkurzu na hlavní roli po dlouhé noci a rvačce v hospodě. Jeho tvář plná […] Posted in Zajímavosti
  • Nesmrtelný | Self/less [60%]12. srpna 2015 Nesmrtelný | Self/less [60%] Jaké by to bylo, kdybychom mohli žít věčně. Nesmrtelná otázka, která trápí lidstvo od doby, kdy nad svoji existencí a především nad její prchlivostí začalo přemýšlet. A na tuto otázku, […] Posted in Filmové recenze
  • Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny11. května 2019 Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny Je sezóna seriálu Hra o trůny.V televizi je i mnoho dalších seriálů, ale nesmíme zapomenout na jeden seriál, který je pro Česko (Československo) a východní Evropu nejvíce důležitý – […] Posted in TV Recenze
  • Tip na víkendové kino - Finále Plzeň12. dubna 2019 Tip na víkendové kino - Finále Plzeň Sobota 13. 4. - 13. 30 h, VS – Hovory s TGM https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Talks-with-TGM - 19.00 h, JoNáš – Moje století – film zahájí režisérka Theodora Remundová a […] Posted in Festivaly
  • Suprhrdina - Superhero Movie25. dubna 2008 Suprhrdina - Superhero Movie Chcete ukázat, že máte dobrý vkus, co se týče filmové tvorby? Zkritizujte nějakou parodii, která vznikla v poslední době. A obvykle uděláte dobře, protože „skvosty“ jako Děsnej doják nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Umění snít....3. srpna 2016 Umění snít.... S důvěrou se vydejte za svými sny. Prožívejte život, který jste si představili. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesnili, žili bychom bez naděje. Musíme snít o tom, co může být, a neříkat, […] Posted in Domácí rady
  • Exhuma4. května 2024 Exhuma Jížní Korea at its BEST! Korea ovládá většinu filmových subžánrů na světové úrovni, akorát s horory to zatím není úplná špička, ale za mne jde snad o nejlepší korejský Horor, co jsem […] Posted in Krátké recenze
  • Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)8. července 2018 Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání) Stále někam spěcháme, nic nestíháme a ničí nás stres? Pečujeme o své blízké a na sebe často zapomínáme. Známe vůbec své touhy, cíle či to, co nás zaručeně potěší? Pokud ne, zkusme se na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52697 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71503 KB. | 16.06.2024 - 03:58:22