Kritiky.cz > Články autora:ad.design

Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

Dnes se podí­vá­me na zou­bek jed­no­mu fil­mu, kte­rý je tak tro­chu výji­meč­ný. Řadí se totiž do malé sku­pi­ny kva­lit­ních fil­mů, kte­ré jsou díky stá­va­jí­cím vyso­kým mož­nos­tem 3D gra­fi­ky vytvo­ře­ny... Read more »
Stránka načtena za 2,42730 s | počet dotazů: 173 | paměť: 47443 KB. | 25.05.2024 - 10:13:17