Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bledé modré oko - vyšetřování dle Edgara Allana Poea - 60 %

Bledé modré oko - vyšetřování dle Edgara Allana Poea - 60 %

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme na Netflixu detek­tiv­ku. A dokon­ce i tro­chu mys­te­ri­óz­ní detek­tiv­ku. Tou je Bledé mod­ré oko. V hlav­ní roli hvězda stří­br­né­ho plát­na Christian Bale a ved­lej­ší hvězdy ješ­tě slav­něj­ší a zku­še­něj­ší.  Jmenovitě Gillian Anderson, Toby Jones, Timothy Spall a ten nejhvězd­ně­ji září­cí  Robert Duvall. A o hud­bu se dokon­ce posta­ral i slav­ný Howard Shore.

Čekal jsem tajem­nou detek­tiv­ku, kte­rá v rám­ci vojen­ské aka­de­mie uká­že, čím je a mohl být v mlá­dí zku­še­ný spi­so­va­tel a bás­ník Edgar Allan Poe. Vše by se uká­za­lo během vyšet­řo­vá­ní tajem­né vraž­dy, kdy byl vojen­ský kadet obje­ven mrt­vý a během veče­ra se našel i dal­ší „stra­ši­del­ný“ bod. A to, že mrt­vo­le kade­ta bylo vyříz­nu­to srd­ce.

Od reži­sé­ra znám pou­ze Black Mass: Špinavá hra. Film se nevi­děl. Nejnovější sní­mek nato­čil pro Netflix. Byla by to vel­ká ško­da, kdy­by nato­čil reži­sér film do kin. Pravděpodobně by se asi na něj nikdo nedí­val a byl by to pro­pa­dák. Tím, že to je pro onli­ne služ­bu, je jas­né, že všich­ni chtě­jí vidět (ale­spoň) v tele­vi­zi vel­ké hvězdy.

Proběh je to jed­no­du­chý. Vyšetřování má také spád, ale zakom­po­no­vá­ní slav­né­ho spi­so­va­te­le nechá­pu. Očekával jsem mys­te­ri­óz­ní film, ve kte­rém bude hod­ně tajem­ných věcí, kde bude potře­ba hod­ně toho vysvět­lo­vat a bude hod­ně nad­při­ro­ze­na. A to co jsem dostal, pou­ze odpla­tu, za zná­sil­ně­ní mla­dé dív­ky. Odplata se ode­hrá­vá v reál­ném svě­tě a o mys­te­ri­óz­nos­ti není ani zmín­ka.

Kdyby se film zkrá­til o půl hodi­nu, tře­ba i více, vyne­chal se Edgar Allan Poe, tro­cha ritu­ál­ní­ho vraž­dě­ní, tak by to bylo o dost smys­lu­pl­něj­ší

Bohužel tomu­to fil­mu musím dát hod­no­ce­ní o tro­chu lep­ší než prů­měr­né.


Podívejte se na hodnocení Bledé modré oko na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10335 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72101 KB. | 22.02.2024 - 16:25:02