Kritiky.cz > Krátké recenze > Climax (2018)

Climax (2018)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Agresivní,provokativní, kon­tro­vérz­ní a hra­ni­ce posou­va­jí­cí fran­couz­ský Gaspar Noe nato­čil svůj nej­lep­ší počin a je to opět ori­gi­nál­ní, neotře­lá a nepří­jem­ně dus­ná podí­va­ná.

Film je dokon­ce zalo­žen dle reál­né­ho pří­bě­hu, o tři­ce­ti taneč­ní­cích, kte­ří kon­čí své Turné v USA a hod­la­jí jej pořád­ně osla­vit, avšak večer se zvrt­ne, když v podá­va­né Sangrii je mix­lé LSD a bohu­žel né kaž­dý se doži­je rána.

Taneční horo­ro­vý dro­go­vý muzi­kál jedi­ný své­ho dru­hu a dosta­teč­ně půso­bi­vý, aby divá­ka zau­jal, byť je dob­ré dopře­du znát reži­sé­ro­vou pře­de­šlou tvor­bu, abys­te měli před­sta­vu, do čeho jde­te.

Úvodní taneč­ní čís­lo je napros­to dechbe­rou­cí a úchvat­né ( Ti bor­ci jsou holt jin­de) a sed­ly mi i vtip­né naráž­ky na sex, jakmi­le se však pár­ty roz­je­de v plném prou­du začne halu­ci­no­gen­ní tri­po­id­ní jíz­da, kde všem zúčast­ně­ným pro­ží­va­jí­cí noč­ní můru věří­te.

Pár scén nepří­jem­ných byť s nási­lím se lehce šet­ři­lo, ale vyna­hra­zu­je to solid­ní hud­ba, taneč­ní kous­ky, moc raj­cov­ní roš­těn­ky, sexu­ál­ní scé­ny a ori­gi­nál­ní kame­ra s fil­trem v závě­ru byť pro něko­ho až moc cha­o­tic­ké.

Sofia Boutella opět válí a co jsem ji popr­vé spat­řil v Kingsmanech, tak od té doby pou­ze pře­kva­pu­je a šoku­je!

Za mě solid­ní. 80%


Podívejte se na hodnocení Climax na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64476 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71514 KB. | 14.07.2024 - 15:40:08