Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tiché místo - Jeden z nejlepších hororů poslední doby se vyplatí vidět.

Tiché místo - Jeden z nejlepších hororů poslední doby se vyplatí vidět.

TicheMisto
TicheMisto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americký sní­mek „Tiché mís­to“ je skvě­lý i pro­to, že je svým způ­so­bem ori­gi­nál­ní. Jasně, na prv­ní pohled je to v pod­sta­tě kla­sic­ký mon­ster horor, kte­rý je střih­nu­tý sur­vi­va­lem, tak­že se jed­ná i posta­po­ka­lyp­tic­ký sní­mek. Jenže to má ori­gi­nál­ní nápad a skvě­lé poje­tí, kte­ré na sebe vrší jed­nu kri­tic­kou udá­lost za dru­hou, a to od samot­né­ho začát­ku, kde je scé­na, kte­rá dove­de divá­ka roze­brat. Přitom není nijak expli­cit­ní. O to je sil­něj­ší.

Být hluchá v tomhle světě je nebezpečné.

Abbottovi jsou rodi­na, kte­rá se navzá­jem milu­je. Žijí spo­lu na samo­tě, ale ne pro­to, že by za kaž­dou cenu vyhle­dá­va­li ticho, i když to je napros­to nezbyt­nou sou­čás­tí jejich živo­ta. Jde o to, že svě­tem se pro­chá­ze­jí tvo­ro­vé, kte­ré snad není mož­né zabít. Roztrhají člo­vě­ka na kusy a je hoto­vo, jdou dál. Lidé pro­ti nim mají jedi­nou výho­du. Monstra jsou sle­pá a ori­en­tu­jí se jen pod­le zvu­ku.

Ticho je prostě důležité...

Ticho je sku­teč­ně nedíl­nou sou­čás­tí fil­mu a je zde vyu­ži­to napl­no. Postavy vět­ši­nou šep­ta­jí, pří­pad­ně jen ote­ví­ra­jí ústa, usly­ší­me je nor­mál­ně mlu­vit jen v jed­né dvou scé­nách. Do toho je zde dív­ka, kte­rá nesly­ší, žena, kte­rá bude rodit, chla­pec, kte­rý je neši­kov­ný, chla­pec, kte­rý pros­tě nechá­pe, co za nebez­pe­čí kolem číhá. John Krasinski ve svém fil­mu vyu­ží­vá ticho a zvuk v parád­ní sym­fo­nii, kte­rá je nesmír­ně děsi­vá a tíži­vá.

...což někdo nedovede pochopit.

Jasně, film „Tiché mís­to“ hra­je na to, že jsou zde lekač­ky, někdy tro­chu prvo­plá­no­vé, ale fun­gu­jí. A fun­gu­je i nesku­teč­ně tíži­vá atmo­sfé­ra, kdy i samo v kině se sna­ží­te ani necek­nout, pro­to­že co kdy­by, že jo. Do toho jsou zde výbor­né herec­ké výko­ny, kdy hlav­ně mla­dá Millicent Simmonds je nesku­teč­ná a je napros­to jed­no, že hlu­chou hrát nemu­sí. Táhne sní­mek „Tiché mís­to“, kte­rý si veš­ke­rou pozor­nost zaslou­ží.

Hodnocení: 95 %


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Tiché místo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tiché místo1. září 2022 Tiché místo Quiet Place ač jsem tomu zpočátku úplně nevěřil je definitivně nejlepším novodobým hororem od prvního Conjuringu. Takže lidé, kteří uvízli v 80. letech a odsuzují cokoliv nového si film […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tiché místo - ZVUK A STRACH4. května 2018 Tiché místo - ZVUK A STRACH Hororoví fanoušci již dlouho vědí, že zvuky vás mohou vystrašit daleko více než to, co vidíte. Tiché místo se spoléhá na všechny inovativní filmy, ze kterých mrazí a které chytře využívají […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - DOMOV4. května 2018 Tiché místo - DOMOV Důvody, díky kterým byli Abbottovi schopni přežít nebezpečí, které rychle zdevastovalo většinu zeměkoule, jsou celkem rychle zřejmé: jejich láska jednoho k druhému, jejich schopnost zůstat […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - STVOŘENÍ4. května 2018 Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření, o kterých nic neví, jako by byla všude najednou, obklopují je a uzavírají je v nepřetržitém […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - ABBOTOVI4. května 2018 Tiché místo - ABBOTOVI Hned na začátku Krasinski dal své ženě, Emily Blunt, velmi vyhledávané britské herečce, která se proslavila nezapomenutelnými rozličnými rolemi například ve filmu Ďábel nosí Pradu, Čarovný […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT4. května 2018 Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT Když si John Krasinski poprvé přečetl původní návrh scénáře k Tichému místu od scénáristického dua Bryana Woodse & Scotta Becka (Nightlight), uvědomil si, jak hrozivou trefou do […] Posted in Speciály
  • Tiché místo4. května 2018 Tiché místo V moderním hororovém thrilleru Tiché místo se čtyřčlenná rodina snaží v tichosti prožít svůj život poté, co je na životě ohrozí tajemná stvoření, která loví podle zvuku. Pokud vás uslyší, […] Posted in Speciály
  • Tiché místo: Část 2 (A Quite Place: Part II) – Recenze – 60%11. června 2021 Tiché místo: Část 2 (A Quite Place: Part II) – Recenze – 60% Rok odkládané pokračování hororového filmu režiséra a scenáristy Johna Krasinského Tiché místo začíná krátkým a efektním prologem o počátku invaze monster citlivých na zvuky a následně […] Posted in Filmové recenze
  • Kaskadér - David Leitch's Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality12. května 2024 Kaskadér - David Leitch's Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality David Leitch, známý svým smyslem pro akci a kreativitu, představuje svůj nejnovější film, který se snaží zachytit srdce diváků. I když se mu nedaří úplně překonat své předchozí úspěchy, […] Posted in Filmové recenze
  • Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film1. května 2024 Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film Kaskadér, v anglickém originálu The Fall Guy, je nový film od režiséra Davida Leitche (Deadpool 2, Bullet Train). Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) se v něm pokouší najít ztracenou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50027 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71870 KB. | 14.07.2024 - 12:13:43