Kritiky.cz > Krátké recenze > Suspiria (2018)

Suspiria (2018)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Luca Guadagnino je nepo­chyb­ně talen­to­va­ný Italský reži­sér, ale jeho pře­de­šlá tvor­ba se sklá­da­la pře­de­vším z roman­tic­kých dra­mat, tedy nato­čit rema­ke slav­né Argentové Suspirie bylo vel­ké sous­to, ale cel­kem si s ní pora­dil.

Originál byl fas­ci­nu­jí­cí svou úder­nou děsi­vou hud­bou, půso­bi­vým vizu­á­lem, pro­myš­le­ný­mi vraž­da­mi a hut­nou atmo­sfé­rou. Remake jde úpl­ně v opač­ných kole­jích a spo­leč­né­ho až tak moc nema­jí, i tahle ces­ta má něco do sebe.

Je tře­ba hned uvést na pra­vou míru, že Suspiria roz­hod­ně není pro main­stre­am divá­ky, načan­ča­né teen­ky a divá­ky prahnou­cí po zába­vě. Film potě­ší pře­de­vším Artové fanouš­ky biz­zár­ních a obskur­ních podiv­nos­tí a také ty, kte­ří jsou odko­je­ní na horo­rech ze 70. let, pro­to­že nová Suspiria jako­by vypadla z téhle doby. Retro jak svi­ně.

Má to sice mou­chy, ale také výraz­né kla­dy. Mínusem je dél­ka dvě a půl hodi­ny, kde nud­něj­ších pasá­ží je více než je zdrá­vo ( Proč se ve fil­mu Italského reži­sé­ra mlu­ví Německy a Anglicky to netu­ším), ale pokud tohle pře­kousne­te dosta­ne­te zaslou­že­ný reward.

Plusy: Nádherná Dakota Johnson se koneč­ně uká­že nahá, Tilda Swinton je zde opět vyni­ka­jí­cí, byť vzhle­do­vě je to zrů­da, na kte­rou by nor­mál­ní chlap nikdy nevle­zl, veš­ke­ré taneč­ní scé­ny jsou zají­ma­vé a finál­ní taneč­ní vystou­pe­ní je solid­ní, Lámácí taneč­ní gore scé­na je už teď kul­tov­ní a nic drs­něj­ší­ho a hro­zi­věj­ší­ho jsem nikdy nevi­děl, potě­ší i zne­po­ko­ji­vé sno­vé vize no a potom samot­né finá­le, kde pří­jde abso­lut­ní peklo s hek­to­li­t­ry krve a explo­du­jí­cí­mi hla­va­mi , Argentovým rudým fil­trem, Matka Suspiriorum a jed­na sil­ně roz­klá­da­jí­cí ples­ni­vá nechut­ná bab­ka, kte­rá mě bude děsit ve snech ješ­tě hod­ně dlou­ho.

Je těž­ké film hod­no­tit, pro­to­že horo­ro­vé scé­ny jsou výbor­né, ale ta výplň mezi­tím troš­ku pokul­há­vá, přes­to kvů­li finá­le a lámá­cí taneč­ní scé­ně se vypla­tí film vidět. 70%


Podívejte se na hodnocení Suspiria na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63931 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71744 KB. | 23.07.2024 - 14:41:28