Kritiky.cz > Články > Dara Rolins přezpívala hit Wild World pro komedii Jak se zbavit nevěsty. Má i videoklip

Dara Rolins přezpívala hit Wild World pro komedii Jak se zbavit nevěsty. Má i videoklip

Dara
Dara
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zpěvačka Dara Rolins pře­zpí­va­la zná­mý hit od kape­ly Mr. Big s názvem Wild World a věno­va­la ho nové čes­ké kome­dii Jak se zba­vit nevěs­ty. K pís­ni vzni­kl dokon­ce video­klip. Kdo by čekal, že se Dara obje­ví v kli­pu ve sva­teb­ních šatech, ple­te se. „Původní nápad pana reži­sé­ra to byl, ale to jsem zavrh­la hned,“ pro­zra­di­la Dara, kte­rá se v kli­pu obje­ví ve svém nej­ob­lí­be­něj­ším out­fi­tu: V dží­nách a tíl­ku. „Jsem za nor­mál­ní hol­ku, kte­rá si pro­hlí­ží album s fot­ka­mi ze svat­by, vzpo­mí­ná na to, co její rodi­na zaži­la. Celé to bude pro­klá­da­né zábě­ry z fil­mu,“ vysvět­lu­je v krát­kos­ti pří­běh kli­pu Dara.

Sama je šťa­xt­ná ve vzta­hu s rap­pe­rem Rytmusem. Svatba ale na pořa­du dne roz­hod­ně není. Dara po žádosti o ruku ani netou­ží. „Možná se nikdy nevdám. Není to v plá­nu. Já se moc v roli nevěs­ty nevi­dím. Nikdy jsem sva­teb­ní šaty na sobě nemě­la, ani po tom netou­žím,“ doda­la zpě­vač­ka na natá­če­ní kli­pu ke kome­dii, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru v kinech 28. dub­na.

Videoklip nato­čil reži­sér Tomáš Medek během slu­neč­né­ho dub­no­vé­ho odpo­led­ne a pro­lo­žil ho fil­mo­vý­mi ukáz­ka­mi.

Wild World od Dary Rolins je už dru­hý video­klip, kte­rý má „Nevěsta“ na svém kon­tě. Svou píseň Nádherná pod­lo­žil David Kraus ukáz­kou, jak se Lenka Vlasáková při­pra­vu­je na ran­de, a video­klip věno­val své pří­tel­ky­ni tenist­ce Báře Strýcové.

V hlav­ních rolích kome­die Jak se zba­vit nevěs­ty se obje­ví Lenka Vlasáková, Andrea Kerestešová, David Matásek a Jana Švandová. Premiéra je 28. dub­na 2016.

O FILMU

Lenka Vlasáková hra­je v roman­tic­ké kome­dii „Jak se zba­vit nevěs­ty“ moder­ní dyna­mic­kou ženu Evu, kte­rá vlast­ní cuk­rár­nu, sta­rá se o syna a musí kro­tit svou rázo­vi­tou mamin­ku v podá­ní Jany Švandové. S býva­lým man­že­lem s tvá­ří Davida Matáska má skvě­lý vztah a jak, říká její kama­rád­ka „neby­li bys­te prv­ní, co se roz­ved­li a zase dali dohro­ma­dy“. A pak se málem polí­bí a násle­du­je pozvá­ní na dra­hou veče­ři při svíč­kách, kde se Honza koneč­ně vyjá­d­ří. Opravdu se zno­vu zami­lo­val a pře­mýš­lí o svat­bě . . . . . s někým jiným! S krás­nou, sym­pa­tic­kou a chytrou kla­ví­rist­kou Lindou! A ješ­tě chtě­jí upéct sva­teb­ní dort.

To je něco pro své­ráz­nou Evinu mamin­ku. Nikdy nevzdá­vá, vždy si ví rady a zni­čit cizí svat­bu je ta správ­ná výzva. S bojov­nou mamin­kou v zádech jede Eva na spo­leč­ný výlet se šťast­ný­mi snou­ben­ci. A do toho rodin­ná rega­ta, závod, bra­tr­ský sou­boj o mís­to před­nos­ty zubař­ské kli­ni­ky, zlo­vol­ná švag­ro­vá a jeden potrh­lý oper­ní pěvec. Třešničkou na zábav­ném dor­tu je pak fot­ba­lo­vý tre­nér v podá­ní Matěje Rupperta.

A na úpl­ný závěr při­jde finá­le s vel­ko­le­pou akč­ní dor­to­vou scé­nou, jakou čes­ký film dlou­ho neza­žil.

Celý klip najdete na našem webu TraileryCesky.net.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74872 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72283 KB. | 28.05.2024 - 03:27:06