Kritiky.cz > Profily osob > Jan Svěrák

Jan Svěrák

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Svěrák (* 6. úno­ra 1965 Žatec) je čes­ký reži­sér a sce­náris­ta, syn Zdeňka Svěráka.

V letech 1983–1988 vystu­do­val praž­skou FAMU, sice kated­ru doku­men­ta­ris­ti­ky, ale jeho doku­men­ty brzo zača­ly být sty­li­zo­va­né (Vesmírná ody­sea II) nebo zce­la fik­tiv­ní – Ropáci (1988), kte­rý­mi se pro­sla­vil a zís­kal za ně tzv. stu­dent­ské­ho Oscara). V 90. letech začal točit celo­ve­čer­ní hra­né fil­my a stal se patr­ně nej­ú­spěš­něj­ším reži­sé­rem své gene­ra­ce: jeho fil­my (snad vyjma roz­pa­či­tě­ji při­ja­té­ho Akumulátora 1) se těší vel­ké­mu divác­ké­mu úspě­chu a pra­vi­del­ně zís­ká­va­jí řadu cen na fil­mo­vých fes­ti­va­lech; má tři České lvy za nej­lep­ší režii, Obecná ško­la byla nomi­no­vá­na na Oscara a Kolja jej zís­kal.

Poslední pro­jekt Vratné lah­ve, k němuž měl scé­nář napsat a hlav­ní, „lou­kov­skou“ roli vytvo­řit opět Zdeněk Svěrák (jeho ženu pak Daniela Kolářová), se na kon­ci před­pro­dukč­ní fáze a po znač­né pub­li­ci­tě roz­ho­dl původ­ně zru­šit. V břez­nu 2006 se však zača­la natá­čet pře­psa­ná ver­ze scé­ná­ře a pre­mi­é­ra sním­ku v čes­kých kinech pro­běh­la v břez­nu 2007.

Mezitím nato­čil živo­to­pis­ný doku­ment Tatínek aneb Mramorizace Zdeňka Svěráka, kte­rý měl pre­mi­é­ru v září 2004.

Založil pro­dukč­ní stu­dio Biograf, kte­ré spo­lu­pra­co­va­lo na sko­ro všech jeho fil­mech.


Detaily o článku Jan Svěrák


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60247 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71997 KB. | 24.04.2024 - 14:39:57